คอร์ดเพลง รวมเป็นไทย
เสก โลโซ

คอร์ดเพลง รวมเป็นไทย - เสก โลโซคอร์ดเพลง รวมเป็นไทย

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : F#m |C#m |F#m |E

เราF#mไม่ต่างกันเลย ไม่ว่าC#mจะเกิดที่ไหน

จะชั้F#mนนายหรือไพร่ เราก็ไทยEทุกคน

อยู่แF#mผ่นดินเดียวกัน ไม่ว่าC#mจะรวยหรือจน

พ่อหลวงF#mของปวงชน ท่านรักEเท่าเทียมกัน


* หน้าAที่ของเรา คือตอบBmแทนแผ่นดิน

มีอยู่มีDกิน เพราะรักAจากเหนือหัว

คิดAถึงส่วนรวม อย่าคิดBmถึงแต่ตัว

แผ่นฟ้าDจะมัว หากแยกแตกกันC#


** รักAกันเถิด เราEรักกัน

เธอBmกับฉัน คือพี่น้F#mองไทย

สานAสัมพันธ์ หกสิบกว่าล้านEหัวใจ

จับมือBmกันไว้ ให้เป็นF#mหนึ่ง

(รวมDให้เป็นหนึ่งเดียว

รวมEให้เป็นใจเดียว รวมF#mเป็นไทย)

INSTRU : F#m |C#m |F#m |E ( 2 Times )

จะแบ่งF#mข้างทำไม เปิดใจค่C#mอยๆคุยกัน

คิดใF#mห้สร้างสรรค์ ทำเพื่อลูกEหลานไทย

รักF#mคือสิ่งดีงาม รักคือC#mคำตอบสุดท้าย

พ่อหลวงF#mคือหัวใจ ให้ประเทศไทยEสุขกลับคืน

( ซ้ำ * , ** )

รวมGให้เป็นหนึ่งเดียวBm

รวมGให้เป็นใจเดียวE รวมเป็นหนึ่งC# รวมใจ

( ซ้ำ ** , ** , ** )

รวมDให้เป็นหนึ่งเดียว รวมEให้เป็นใจเดียว

รวมF#mเป็นไทย รวมDเป็นไทย

รวมEเป็นไทย รวมF#mเป็นไทย


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด