Original Key

บ้า

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ F#)

ฉันเป็นคนบ้าG ไม่ใช่คนไม่ดี D

ฉันสติไม่ดี Aฉันมีสติไม่ดี D

ฉันเป็นคนบ้าG ไม่ใช่คนไม่ดี D

ฉันสติไม่ดี Aฉันเป็นคนบ้าD


บ้ายังช่วยบอกGให้เธอใจเย็นD

น๊อตที่ฉันเห็นAยังมีอีกตั้งสามล้อD

ถอดมาล้อละตัวG มาใส่แล้วก็ไปต่อD

เสียงเธอก็ร้องอ๋อA ก็ไหนว่าเป็นคนบ้าD
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564