Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง บุพการี

TUNE Eb (ปรับคีย์ C#)

INTRO : D|D|C|C

G|G|D|D

หลับตาDลงเถอะ อีกไม่นานก็เช้าC ค่อยเริ่มใหม่

จะไปคิดGอะไรให้มากมาย แค่คนๆ เดียวDที่ทิ้งเธอไป

เธอร่ำDร้องอยู่ตรงนี้ ฉันยังไม่เคยCเห็นเขามาใยดี

เขาทำเธอเสียGใจขนาดนี้ ใครเล่า ที่ช้ำDใจไม่แพ้เธอ

INSTRU : D|D|C|C

G|G|D|D

* ไม่เป็นDอันทำอะไร เมื่อรู้ว่าใจเธอปวดร้าว

ได้แCต่ภาวนาให้มันบรรเทา หายไปในไม่ช้G

ขอให้เธอคนเดิมDคืนมา


** บุพDการี เธอคนนั้นยังรอCอยู่

รอให้เธอกลับไปหาG หวังว่าคงไม่ลืมDเขา

คนๆD เดียวคนนั้น ที่รักเธอหมดทั้งหัวCใจ

คนที่ไม่เคยต้องการอะไร Gมากเกินไปกว่าเธอ(D)

INSTRU : D|D|C|C

G|G|D|D

( ซ้ำ * , ** , ** )

เนื้อเพลง บุพการี
INTRO

หลับตาลงเถอะ อีกไม่นานก็เช้า ค่อยเริ่มใหม่
จะไปคิดอะไรให้มากมาย แค่คนๆ เดียวที่ทิ้งเธอไป
เธอร่ำร้องอยู่ตรงนี้ ฉันยังไม่เคยเห็นเขามาใยดี
เขาทำเธอเสียใจขนาดนี้ ใครเล่า ที่ช้ำใจไม่แพ้เธอ
INSTRU

* ไม่เป็นอันทำอะไร เมื่อรู้ว่าใจเธอปวดร้าว
ได้แต่ภาวนาให้มันบรรเทา หายไปในไม่ช้า
ขอให้เธอคนเดิมคืนมา

** บุพการี เธอคนนั้นยังรออยู่
รอให้เธอกลับไปหา หวังว่าคงไม่ลืมเขา
คนๆ เดียวคนนั้น ที่รักเธอหมดทั้งหัวใจ
คนที่ไม่เคยต้องการอะไร มากเกินไปกว่าเธอ
INSTRU

( ซ้ำ * , ** , ** )

Comments คอร์ด บุพการี - MAMA DRAGON


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!