คอร์ดเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า
อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า - อาม ชุติมาคอร์ดเพลง บ่มีฮักแท้ในวงเหล้า

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : E|G#m  |A|B ( 2 Times )

อ้ายมันEซั่ว หรือว่าน้องมันG#mโง่

สับรางF#mได้อย่างลงโต BโพดโพอิหEลี       E7

เหงาA อ้ายก็แวะAmมา

เบิดเวลาG#mแล้วอ้ายกะหนี C#m

แม้ว่าน้องF#mสิเฮ็ดดีกับอ้ายส่ำใด๋ B


โตจริงEบ่ต้องติงคีง เขากะสำG#mคัญ

โตสำรองF#mคือจั่งน้องนั่นBได้แต่สำคัญEโต       E7

น้องAมันแค่เหล้าขาวAm

น้องG#mมันสาวเหล้าC#mโท

รูปลักF#mษณ์มันบ่น่าโชว์Bคือจั่งเหล้าEนอก


 * บ่มีฮักแท้ใAนวงเหล้าAm

จักสิเว้าG#mอิหยังหลายC#m

ถึงว่าน้องF#mจะรักมากมายB แต่อ้ายแค่รู้สึEกดี

ในใจของอ้ายAมีเขาอยู่ Am

ตำจอกจนวินG#mกะบ่ได้อยู่ ในใจขC#mองพี่

ผู้สาวเหล้าขาวF#m ผู้บ่าวงเหล้าสี Bฮู้ดีมันต่างEกัน

INSTRU : E|G#m  |A|B

A|G#m  |A|E

F#m  |G#m  |A|B

ไผว่Aาฮักแท้ มันแพ้G#m ชิดใกล้ C#m

ขนาดเขาF#mอยู่ตั้งบักไกล ใจอ้ายยังมีแBต่เขา

เกือบAสิดีแล้ว Am  เรื่องรG#mะหว่างเรา C#m

แต่อ้ายF#mกะมีเขาอยู่ในใจ..B โอ้ย

( ซ้ำ * , * )

ผู้สาวเหล้าขาวF#m ผู้บ่าวงเหล้าสี

ฮู้โตดี..B ว่าควรสิอยู่จุดใด๋

INSTRU : E|G#m  |A|B|E


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด