เพลงต้นฉบับ : อี๊ด ศุภกร

คอร์ดเพลง เทื่อหนึ่ง

ว่าเทื่อหนึ่งเคยได้ยืCนเคียงข้างกายD

เทื่อหนึ่งเคยใช้ผ้Bmาห่มผืนเดียวEmกัน

เคยบอกว่าฮักCก่อนนอนทุกวันD ให้เจ้าฝันGดี

INSTRU : Em|D|C|D

บ่เEmป็นหยังดอกว๋า

อย่างขี่ล่ายBmน้องกะเคยเป็น

เคยCเป็นคนฮักDของอ้าย คนหGนึ่ง

ถึงCแม้เจ้าสิมีDคนใหม่

กะขอบใจใBmนความหวานซึ้งEm

แค่เพียงเทื่อหนึ่งC ให้จดให้จำในหัวDใจ


เจ็บEmกะสิอดเอา เหงาแหน่คBmงบ่ถึงตาย

น้องCคนผุฮ้ายDกะเข้าใจ ที่อ้ายGเมิน

เส้นทางเดินCของน้องมันลูกDรัง

จักฝุ่นจักหยังBmหมองมัวเหลือเEmกิน

สิให้อ้ายAmเดิน ไปจั่งได๋มีDแต่ไหง่เข้าGตา


บ่โทษบ่ว่าAm บ่เคียดบ่ขมBm

ถึงใจดวงนี้ต้Cองทุกข์ระทมก็ยังดีใD


ว่าเทื่อหนึ่งเคยได้ยืCนเคียงข้างกายD

เทื่อหนึ่งเคยใช้ผ้Bmาห่มผืนเดียวEmกัน

เคยบอกว่าฮักCก่อนนอนทุกวันD ให้เจ้าฝันGดี

บอกคนใหม่Cของอ้ายแหน่เด้อ D

ให้เฮ็ดเสมอBmก่อนนอนอย่างนี้ Em

เพราะโตน้องCมันเบิดหน้าที่ D

มีสิทธิ์Cแค่ห่วง ห่าง ๆ ยังดี Dสิยิ้มทั้งน้ำตาG

INSTRU : C|Bm|CD|G

CD|BmEm|AmD|G

บ่โทษบ่ว่าAm บ่เคียดบ่ขมBm

ถึงใจดวงนี้ต้Cองทุกข์ระทมก็ยังดีใD


ว่าเทื่อหนึ่งเคยได้ยืCนเคียงข้างกายD

เทื่อหนึ่งเคยใช้ผ้Bmาห่มผืนเดียวEmกัน

เคยบอกว่าฮักCก่อนนอนทุกวันD ให้เจ้าฝันGดี

บอกคนใหม่Cของอ้ายแหน่เด้อ D

ให้เฮ็ดเสมอBmก่อนนอนอย่างนี้ Em

เพราะโตน้องCมันเบิดหน้าที่ D

มีสิทธิ์Cแค่ห่วง ห่าง ๆ ยังดี D


ว่าเทื่อหนึ่งเคยได้ยืCนเคียงข้างกายD

เทื่อหนึ่งเคยใช้ผ้Bmาห่มผืนเดียวEmกัน

เคยบอกว่าฮักCก่อนนอนทุกวันD ให้เจ้าฝันGดี

สิจดเอาไว้ใCส่ใจว่าเทื่อDหนึ่ง

เคยฮักเคยซึ้งBm ตราตรึงอย่างนี้ Em

เพราะโตน้องCมันเบิดหน้าที่ D

มีสิทธิ์Cแค่ห่วง ห่าง ๆ ยังดี Dสิยิ้มทั้งน้ำตาG

INSTRU : Em|D|C|D|G