Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
คอร์ดเพลง สายน้ำแห่งตำนาน

INTRO : C|Am|Dm|G|C|C

สายน้ำC แห่งหนองAmหาน คือตำDmนาน ผาแดงG

บัดนี้ Cมาแห้งแล้งAm ดินแตกระแหงDm จนสุดตาG

สัตว์น้ำC ก็เหือดหายAm ล้มตายDm ไร้ฝูงปลาG

พี่น้องC ชาวประชAmา ถึงเวลDmา      Gมาร่วมใจ C      C7


* หนึ่งคนF หนึ่งแรงG หนึ่งกำลังCใจ         Am

ปลูกต้นไม้ Dmเพื่อคงไว้ Gแห่งสายธารC      C7

จงช่วยกันF รักษาGไว้ ให้เป็นตำDmนาน

หนองหานG ตำนาน ผาแดงC

INSTRU : C|Am|Dm|G

C|Am|DmG|C|C

เดินตามCรอย พ่อหลวง ทรงวางไว้ Am

ปลูกต้นไม้ Dmรักษาไว้ Gผืนป่า C

เพื่อความสุขF ของปวงชนG ชาวประชาDm

ทรงประทานG น้ำจากฟ้า ลงมาทั่วแผ่นCดิน         C7

( ซ้ำ * )

หนองหานDm ตำนานG ผาแดงC

เนื้อเพลง สายน้ำแห่งตำนาน
INTRO
สายน้ำ แห่งหนองหาน คือตำนาน ผาแดง
บัดนี้ มาแห้งแล้ง ดินแตกระแหง จนสุดตา
สัตว์น้ำ ก็เหือดหาย ล้มตาย ไร้ฝูงปลา
พี่น้อง ชาวประชา ถึงเวลา      มาร่วมใจ       

* หนึ่งคน หนึ่งแรง หนึ่งกำลังใจ         
ปลูกต้นไม้ เพื่อคงไว้ แห่งสายธาร      
จงช่วยกัน รักษาไว้ ให้เป็นตำนาน
หนองหาน ตำนาน ผาแดง
INSTRU

เดินตามรอย พ่อหลวง ทรงวางไว้
ปลูกต้นไม้ รักษาไว้ ผืนป่า
เพื่อความสุข ของปวงชน ชาวประชา
ทรงประทาน น้ำจากฟ้า ลงมาทั่วแผ่นดิน         
( ซ้ำ * )
หนองหาน ตำนาน ผาแดง

Comments คอร์ดเพลง สายน้ำแห่งตำนาน - แน็ท ศิริพงษ์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง