คอร์ดเพลง The Lazy Song
Bruno Mars

คอร์ดเพลง The Lazy Song - Bruno Mars


Original Key

The Lazy Song

Original Key

* TodayB I don't feel likeF# doing anytEhing

I jBust wanna layF# in my bedE

Don't feelB like picking up F#my phone

So leavEe a message at the tone

Cause todayB I swear I'm notEb doing anytEhing

( Nothing at all )


Uh, I'm gonna kickB my feet up

andF# stare at the fan

TurnE the TV on Throw my hand in my pants

NobBody's gonna tellF# me I can'Et, nah


I'll be lyinBg on the couch just chilliF#n in my snuggie

ClickE to MTV so they can teach me how to dougie

Cause in Bmy castle I'm F#the freakin Eman


Oh Oh, yesC#m I said it

I sEbmaid it I saidE it cause I canF#

( REPEAT * )

INSTRU : B|F#|E|E ( 2 Times )

Tomorrow I wBake up, do some P90XF#

Meet a realEly nice girl have some really nice sex

And she'sB gonna screaF#m out, "this is greatE"

(Oh my god this is great)


I mighBt mess around and get

my collF#ege degree

I betE my old man will be so proud of me

I'm sorBry pops you justF# have to waitE


Oh Oh, yesC#m I said it

I sEbmaid it I saidE it cause I canF#

( REPEAT * )

No I ain'tC#m gonna comb my hairEbm

Cause I aG#min't going anywhereC#m

No no no F#no no no no no no ohG#m

I'll just strutC#m in my birthday suitEbm

And let everyG#mthing hang loose

YeahC#m yeah yeah yeah yeahF# yeah yeah yeahhhG#m

( REPEAT * )


INSTRU : B|F#|E|E ( 2 Times )

Ooh hoo ooh hoo Hoo ooh ooh Nothing at all
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564