คอร์ดเพลง Nobody’s Perfect
Jessie J

คอร์ดเพลง Nobody’s Perfect - Jessie J


Original Key

Nobody’s Perfect

Original Key

INTRO : Gm|Eb

When I'm nervGmous I have this thing,

yeah, I talk too muchEb

Sometimes I just can't shut the hell up Bb

It's like I need to tell someone

AnyoFne who'll listen

And that's where I seem to fuck up Gm


Yeah, I forget about the consequenEbces

For a minute there I lose my sensBbes

And in the heat of the moment

my moutFh starts going

The words start flowing, oh Gm


* But I never meant to hurt youEb

I know it's time that I learnt to Bb

Treat the people I love like I wanFna be loved

This is a lesson learnt


** I hGmate that I let you downEb

And I feel so bad aboutBb it

I guess karma comes back aroundF

'Cause now I'm the one that's hurtiGmng, yeah

And I hate that I made you thinkEb

That the trust we have is brokBben

Don't tell me you can't forgiveF me

'Cause nobody's perfect

(No, Gmno, no, no, no, no,Eb no,

no, no, no, no,Bb no , no, no oh F

nobody's perfect, no)


If IGm could turn back the hands of timeEb

I swear I never would have crossed that lineBb

I should have kept it between us

But, no, FI went and told the whole

world how I'm feeling, oh Gm


So I sit and I realizeEb

With these tears falling from my eyesBb

I gotta change if I wanna keepF you forever

I promise that I'm gonna try Gm

( REPEAT * , ** )

INSTRU : Gm|Eb|Bb|F

I'm not a saintGm, no, not at all

But what I didEb, it wasn't cool

But I swearBb that I'll never

Do that again to youF, oh

I'm not a sainGmt, no, not at all

But what I didEb, it wasn't cool

But I swearBb that I'll never

Do that again to youF, yeah

( REPEAT ** , ** )

yeahGm, yeah, whoaEb

Don'Bbt tell me, don't tellF

Don't tell me you can't forgive me,  oh Gm

No, no, no, noEb         Bb

'Cause nobody's perfeFct, no
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564