คอร์ดเพลง แม่ของใคร
พรศักดิ์ ส่องแสง

คอร์ดเพลง แม่ของใคร - พรศักดิ์ ส่องแสงคอร์ดเพลง แม่ของใคร

INSTRU : Bm|BmF#m |A|BmF#m |Bm

พระคุณของแม่ยากแท้เปรียบปานBm

แม่ทุกข์Aแม่ทรมานEm

แม่ซมซานF#mเลี้ยงเพียงดวงใจ         Bm

ยากใครใดหาF#m จะมาBmเหมือนแกได้ไง Em

ควรเทิดBmทูนไว้ F#mเหนือใดๆ พระคุณของแม่


พรากเพียรเลี้ยงลูกผิดถูกแม่สอนBm

แกรักAลูกแกแน่นอนEm

สู้เย็นร้อนF#mแกเลี้ยงลูกแก         Bm

ความจนทนไหวF#m เพียงใด Bmแม่แกไม่แคร์Em

ใครเล่าBmจะแล F#mดั่งแม่แกนั้Aนคงไม่มี Bm


ลูกอยู่ในครรภ์ แม่นั้นลำบากA

ถึงยามตกฟากF#m แม่ทนAทุกข์ล้นทวี Bm

รวมดินรวมฟ้าF#m จะหาBmดั่งแม่ไม่มี F#m

แม่เราAผู้นี้ F#m ลูกจะมีแAม่เพียงผู้เดียวEm


* แขวนเปลเห่กล่อม แม่ยอมสู้ทนBm

แกรักAลูกแกทุกคนEm

แม่ยอมทนF#mทุกข์ตัวเป็นเกลียว         Bm

คนเดียวเท่านี้ F#mเรามีแBmม่เราผู้เดียวEm

ใครเล่าBmจะเหลียวF#m แม่ผู้เดียวAแม่ของผู้ใBm

INSTRU : Bm|Bm|F#m |A|BmF#m |Bm

( ซ้ำ * )

INSTRU :EmF#m |Bm|Bmคอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด