คอร์ดเพลง ไม่ใช่เพราะใคร
ไอซ์ ธมลวรรณ

คอร์ดเพลง ไม่ใช่เพราะใคร - ไอซ์ ธมลวรรณคอร์ดเพลง ไม่ใช่เพราะใคร

INTRO : EbEbm |BbGm|Cm|F

Eb|DmGm|Cm|Ebm

ก็รู้..Bb ว่ารักEbmของเธอที่มี Fตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ฉัGm

และไม่มีEbวัน เหมือนเดิมF

และฉันBb ที่แกล้งทำเป็นสบายF ที่จริงไม่ไหว

เหมือนคนGmป่วย และFใกล้ตายEb

และไม่มีCmอะไร FจะรักษาBbได้เลย


* ไม่ต้องกลัวF จะไม่ทำD/F#ให้เธอต้องลำGmบาก

ไม่ถามFอะไรเBbลย เพราะEbฉันรู้ และฉันก็เข้าFใจ


** ไม่ใช่เพราะเธอEb ไม่ใช่เพราะฉันF/Eb

ไม่ใช่ใครDmอะไรทั้งนั้นGm

ไม่ต้องหาCmเหตุผล แค่มองFตากันก็รู้แBbก่ใจ

ไม่ต้องยื้อไว้ Ebไม่ต้องทนฝืนF/Eb

บอกลาDm แล้วจD/F#บ กันไป Gm         F

อะไรที่Ebดีก็เก็บ อะไรไCmม่ดีก็โยนF.. ทิ้ง(Bb)ไป

INSTRU : Bb|Eb|CmF|Bb

จากนี้.. Bbก็ขอให้เธอโชคดี Fอะไรที่ฉันทำไม่Gm ถูก Fใจ.. Eb

ก็ขอCmให้คนใหม่F เป็นอย่างที่เธอBbต้องการ

( ซ้ำ * , ** )

Eb อย่าEbmได้สนกับความDmรู้สึกของฉันGm

อย่าปล่อยCmเวลาให้ผ่านไป อย่าทนF อย่าฝืนใจ

ไม่ใช่เพราะเธอEb เพราะฉันEb/F ไม่ใช่ใครDmอะไรทั้งนั้นGm

อย่าหาCmเหตุผล แค่มองFตากันก็รู้แBbก่ใจ

ไม่ต้องยื้อไว้ Ebไม่ต้องทนฝืนF/Eb บอกลาDm แล้วจD/F#บ กันไป Gm      F

จากนี้C7/E ถ้าเธอมีคนใหม่ บอกฉันEb เพียงคำเดียวได้ไหม

INSTRU : DmGm|Cm|F

แค่บอกให้ชัดเจน

INSTRU : Eb|DmGm|Cm|Eb|Bb


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด