คอร์ดเพลง โลกหมุน
ฟ้อนเล็บ เจ็บมาเยอะ

คอร์ดเพลง โลกหมุน - ฟ้อนเล็บ เจ็บมาเยอะคอร์ดเพลง โลกหมุน

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : E|A ( 2 Times )

คงเป็นฟ้าE ที่กำลังมืดลงต่อหน้าC#mฉัน

เลยทำให้คิดAถึงวัน ที่ตัวฉันเคยมีเธอB อยู่ตรงนี้


ลมหนาวEที่กำลังพัดมาตบหน้าC#mฉัน

ยิ่งเตือนให้คิดAถึงวัน ที่เราล้อเล่นกันอยู่ตรงBนี้


แต่ว่าฉันAไม่เหลือไรอีกแล้ว เมื่อไม่มีเธออยู่วันEนี้

อยู่กับเหงาAแค่เพียงลำพัง ทั้งที่ใจมันยังมีเธอE


* โลกที่หมุนAไป ช่วยหมุนBเธอกลับมา จะได้ไหม


** เพราะฉันรักAอยู่ รักเธออยู่เต็มหัวใจ G#mและเอิ่ม..

ฉันยังไม่เคยมีใครF#mใหม่ ที่มาแทนเธอได้เลยE เรื่องวันนั้น

ฉันก็รู้ว่Aาผิด กับสิ่งที่ตัวฉันทำG#mลงไป

ฉันเพียงต้องการแก้ไขมัDนได้ไหม

โลกที่หมุนBไป ช่วยหมุนเธอกลับมาให้ที

INSTRU : A|G#m |F#m |E

A|G#m |D|B

ฉันAไม่เหลืออะไรอีก ตั้งEแต่วันที่ไม่มีเธอ

ฉันAเหงาแค่เพียงลำพัง ใจก็Eยังคิดถึงเธออยู่

( ซ้ำ * , ** , ** , ** )คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด