คอร์ดเพลง เธอทำให้ได้รู้ ft.ก้อง สหรัถ
POTATO

คอร์ดเพลง เธอทำให้ได้รู้ ft.ก้อง สหรัถ - POTATOคอร์ดเพลง เธอทำให้ได้รู้ ft.ก้อง สหรัถ

เธอAทำให้ฉันโกรAmaj7ธ ทำให้ฉันแอบAยิ้ม

ทำให้ฉันซึAmaj7ม      ทำใC#mห้ฉันเหงาF#m

เธอทำให้ฉันร่าDเริง ทำให้ฉันร้อนEรน

เธอทำให้ฉันทุก.. สิ่ง


เธอAทำให้ฉันเบื่Amaj7อ ทำให้ฉันหัวAเราะ

ทำให้ฉันรAmaj7อ      ทำใC#mห้สุขใจ F#m

เธอทำให้ฉันร้องDไห้ ทำให้ฉันทุกE.. อย่าง


* ก็มันDยากเกินที่จะอF#mธิบายทุEกเรื่องราว

แต่วันนี้เDธอคือทุกอย่างC#mในใจฉัน E


** ก็เธอทำให้ได้รู้..A.      รู้Amaj7ถึงคำว่ารักC#mที่ต่างไป

รู้..F#m รู้ถึงคำว่ารักEที่มีความหมายD

เธอC#mทำให้ฉันรู้ว่ายังมีหัEวใจ


*** ก็เธอทำให้ได้รู้..A.      รู้Amaj7ถึงคำว่ารักC#mที่หลากหลาย

รู้..F#m รู้ว่าคำว่ารักEมันไม่ง่ายDดาย

ทำให้ฉันC#m.. เข้าใBm

ว่าหนึ่งคนนี้มัEนยังคงมีหัวใจ เธอทำให้ฉันรักเ(A)ธอ

INSTRU : A|Amaj7      ( 2 Times )

เธอAทำให้ฉันยอมAmaj7 ยอมไม่มีข้อAแม้

ยอมเพราะฉันแคร์Amaj7      ยอมC#mเพราะเข้าใจ F#m

เธอทำให้ฉันแพ้พ่Dาย ตั้งแต่ฉันมี..E เธอ

( ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : D|C#m Bm

ทำให้รู้ใC#mห้เข้าใจ D      C#m         E

อาจมีสุขทุกข์ปนกันไป D      C#m         Bm

ทำให้รู้แAละเข้าใจ Eว่ารักเป็นอย่างนี้

INSTRU : A|Amaj7      C#m |F#m |F#m E

D|C#m |E|E

( ซ้ำ ** , *** )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด