คอร์ดเพลง คนตัวเล็ก
POTATO

คอร์ดเพลง คนตัวเล็ก - POTATO


CAPO 1

🎸คอร์ดง่ายๆ

คนตัวเล็ก

CAPO 1

ฉันDเคยคิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป

จนลืมว่ามีดวงดาวGน้อยใหญ่..

ฉันDเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร

จนทำตัวเองให้หล่นGหาย..


โอ Dเวโอ.. โอ เวโอ..

สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้

โอ Gเวโอ.. โอ เวโอ..

จะเหนื่อยจะท้อเท่าไรแต่ก็ยังยิ้มได้

โอ Dเวโอ.. โอ เวโอ..

แค่ทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องคิดมากมายG

ไม่เป็นเหมือนใคร

แค่ขอBmให้เป็นAตัวเองG


* ไม่ได้น้อยDและมากเกินไป

แค่พอดีข้างในหัวใจ

ไม่ต้องฝืนGไม่ต้องตามใคร

สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ

เป็นแค่คนตัวBmเล็ก

ที่กำลังเพลินกับโลกGที่กว้างใหญ่..

INSTRU : D|D|G|G

Bm|Bm|G|G

* ไม่ได้น้อยDและมากเกินไป

แค่พอดีข้างในหัวใจ

ไม่ต้องฝืนGไม่ต้องตามใคร

สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ

เป็นแค่คนตัวBmเล็ก

ที่กำลังเพลินกับโลกGที่กว้างใหญ่..

INSTRU : D|D|G|G

ที่กว้างใหญ่..

Bm|Bm|G|G

ฉันDเคยคิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป

จนลืมว่ามีดวงดาวGน้อยใหญ่..

ฉันDเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร

จนทำตัวเองให้หล่นGหาย..


โอ Dเวโอ.. โอ เวโอ..

สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้

โอ Gเวโอ.. โอ เวโอ..

จะเหนื่อยจะท้อเท่าไรแต่ก็ยังยิ้มได้

โอ Dเวโอ.. โอ เวโอ..

แค่ทำวันนี้ให้ดีไม่ต้องคิดมากมายG

ไม่เป็นเหมือนใคร

แค่ขอBmให้เป็นAตัวเองG


* ไม่ได้น้อยDและมากเกินไป

แค่พอดีข้างในหัวใจ

ไม่ต้องฝืนGไม่ต้องตามใคร

สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ

เป็นแค่คนตัวBmเล็ก

ที่กำลังเพลินกับโลกGที่กว้างใหญ่..


* ไม่ได้น้อยDและมากเกินไป

แค่พอดีข้างในหัวใจ

ไม่ต้องฝืนGไม่ต้องตามใคร

สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ

เป็นแค่คนตัวBmเล็ก

ที่กำลังเพลินกับโลกGที่กว้างใหญ่..

INSTRU : D|D|G|G

ที่กว้างใหญ่..

Bm|Bm|G|G

ฉันDไม่คิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป

 คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564