คอร์ดเพลง มือที่เย็นชา
MINOR THIRD

คอร์ดเพลง มือที่เย็นชา - MINOR THIRDคอร์ดเพลง มือที่เย็นชา

เห็นเธอถอนลมAหายใจ ก็รู้ว่าคงไม่เหมือนC#mเดิม

เหมือนว่าวันสุดท้ายBm ใกล้Eเข้ามาถึงเต็มAที         A7

อุ่นไอจDากมือเธอนั้นE ไม่เหมือนเดิC#mม ฉันรู้ดี F#m

อย่าฝืนBmมันต่อ วันนี้เธอควร ตัดใจ E


ถ้าเธอไม่เป็นAเหมือนเดิม วันนี้เธอคงไม่จำC#mเป็น

เห็นว่าคนอย่างฉัBmน นั้นEสำคัญมากมายAอะไร      A7

ปล่อยมือDจากคนที่เธอไม่รัEก คงไม่ลำบาC#mก ยากเย็นF#mอะไร

อย่าฝืนBmให้เหนื่อย หากเธอไม่เหลือใจ E


* (ช่วย)(แค่)ปล่อยมือที่เย็นAชา สายตาC#mที่ไม่มีเยื่อF#mใย

คำพูดEที่ดูเหมือนโกรธD.. ฉันมากC#mมาย หมดใจก็Bmอย่าฝืนE

(มันอาจจะ)(แค่) มีใAคร ปวดใจทุC#mกข์ทนและกล้ำF#mกลืน

สุดท้ายEต้องล้มA.. ทั้งDยืน      C#m

ก็ดีกBmว่าทนฝืนE (ให้เหนื่อย หัวใจ(A))

INSTRU : DC#m |Bm|F#m E/G# |D

แค่พูดความจริงAสักอย่าง มันไม่จำเป็นต้องลวงC#mหลอก

แค่เธอบอกกับฉันBm อย่าคิดEกังวลถึงความAผิด         A7

มีใครDก็บอกแค่นั้นE ช่วยพูดมันมC#mา เธอมีสิF#mทธิ์

ไม่คิดBmจะอยู่ ไม่รู้จะพูดยังไง E

( ซ้ำ * )

การDกระทำมันสวนEทาง กับคำC#mบางคำที่เธอF#mพูดมา

ที่บอกBmว่ารัก แต่เธอไม่เคยจะรักE..

INSTRU :

A|C#m |F#m |EA|D|C#m |Bm|E

( 2 Times ) E

( ซ้ำ * )

เมื่อเธอไม่ได้รัAก ช่วยปล่อยคนC#mที่เธอไม่เหลือF#mใจ

ปล่อยมือEที่ดูเหมือนคนD.. ไร้เยื่อC#mใย

ตัดใจตัBmดความสัมพันEธ์

ไม่อยากให้สับAสน กับคนC#mที่ทำให้รำF#mคาญ

มันEก็แค่รักD..ที่มีมC#mานาน

เมื่อมันBmหมดความสำคัญE เบื่อกันก็เลิกAไป

INSTRU : DE|A


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด