Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+

คอร์ดเพลง คนไทยของพระราชา

INTRO :      Fmaj7      |Em7 |Dm7 |Cmaj7      |GmC

Fmaj7      |Em7 |Dm7 |G

เป็Cmaj7นตอนเช้าEm7ที่ดวงตะวันDm7 คล้ายไม่ส่องแสงC

ดวงใจ..ไร้เEm7รี่ยวแรง จะทำDm7อะไรทุกอย่างCmaj7

น้ำตFmaj7า..ที่ไหลEm7ลงมาพร้อมกันDm7ทุกถิ่นหนทางCmaj7

ตอกFmaj7ย้ำ..ว่านี่คEm7งเป็ความจริงDm7 สิ่งที่ต้องเจอG


วอCmaj7นดาว ทุกๆ Em7ดวง โอบล้อมDm7เมื่อพ่อเหน็บหนาวC

วอนลมพัดเบาๆ ให้พ่อDm7สบายร่มเย็นCmaj7

ลูกเอFmaj7ง..ก็ท่องใEm7นใจ ต้องแข็งDm7แรงให้พ่อเห็นCmaj7

จะเป็Fmaj7นคนดีให้ได้Em7ครึ่งหนึ่งที่พ่อเป็นDm7 ตั้งแต่บัดนี้ไปC          C7


เรามีพ่อFmaj7คนเดียว.. คือในหลวงEm7ในใจ..

เรามีชีวิตDm7เดียวขอใช้Gตามรอยพ่อไCป       C7

ทุกคำสอนFmaj7ยังจำ เพื่อนำเป็นEm7แนวทางไว้ใช้A

ให้พ่อDm7ได้ภูมิใจ..D7 เมื่อมองลงมาG


เป็Cmaj7นดังแสงเEm7ปลวเทียน ส่องทางDm7เมื่อยามอ่อนล้าCmaj7

เป็นดังสายEm7ฝนฟาชโลมDm7ให้ใจร่มเย็น C

สองเท้Fmaj7า..ที่ก้าวEm7เดิน สองมือDm7ไม่เคยว่างเว้นCmaj7

ไม่Fmaj7มีใครเทียบเท่าEm7ที่พ่อฉันเป็น.Dm7. จดจำไม่รู้ลืมC

INSTRU :      Fmaj7      |Em7 |Dm7 GC

Fmaj7      |Em7 A|Dm7 D7 |G      A

* เรามีพ่อGmaj7คนเดียว.. คือในหลวงF#mในใจ..

เรามีชีวิตEm7เดียวขอใช้Aตามรอยพ่อไDป       A7

ทุกคำสอนGmaj7ยังจำ เพื่อนำเป็นF#mแนวทางไว้ใช้B

ให้พ่อEm7ได้ภูมิใจ..A เมื่อมองลงมาD

( ซ้ำ *      , * )

เพราะลูกEm7คือคนไทยA ของพระราชาD

เนื้อเพลง คนไทยของพระราชา

INTRO                    
      
เป็นตอนเช้าที่ดวงตะวัน คล้ายไม่ส่องแสง
ดวงใจ..ไร้เรี่ยวแรง จะทำอะไรทุกอย่าง
น้ำตา..ที่ไหลลงมาพร้อมกันทุกถิ่นหนทาง
ตอกย้ำ..ว่านี่คงเป็ความจริง สิ่งที่ต้องเจอ

วอนดาว ทุกๆ ดวง โอบล้อมเมื่อพ่อเหน็บหนาว
วอนลมพัดเบาๆ ให้พ่อสบายร่มเย็น
ลูกเอง..ก็ท่องในใจ ต้องแข็งแรงให้พ่อเห็น
จะเป็นคนดีให้ได้ครึ่งหนึ่งที่พ่อเป็น ตั้งแต่บัดนี้ไป          

เรามีพ่อคนเดียว.. คือในหลวงในใจ..
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป       
ทุกคำสอนยังจำ เพื่อนำเป็นแนวทางไว้ใช้
ให้พ่อได้ภูมิใจ.. เมื่อมองลงมา


เป็นดังแสงเปลวเทียน ส่องทางเมื่อยามอ่อนล้า
เป็นดังสายฝนฟาชโลมให้ใจร่มเย็น 
สองเท้า..ที่ก้าวเดิน สองมือไม่เคยว่างเว้น
ไม่มีใครเทียบเท่าที่พ่อฉันเป็น.. จดจำไม่รู้ลืม
INSTRU             
             
* เรามีพ่อคนเดียว.. คือในหลวงในใจ..
เรามีชีวิตเดียวขอใช้ตามรอยพ่อไป       
ทุกคำสอนยังจำ เพื่อนำเป็นแนวทางไว้ใช้
ให้พ่อได้ภูมิใจ.. เมื่อมองลงมา
( ซ้ำ *      , * )
เพราะลูกคือคนไทย ของพระราชา

Comments คอร์ดเพลง คนไทยของพระราชา - รวมศิลปิน (Music Move)คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง