Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน

ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน

INTRO : BmA ( 4 Times )

* ยั่งยืนDอย่างถาวร คือคำสอนAให้พอเพียง

บัดนี้G.. ไม่มีAท่านอีกแล้วBm

แต่คำสอนGของท่านAยังก้องในใจBm.. เสมAอ      G

และจะเป็นEmอย่าง(เช่น)นี้EตลอดไปA


** เกิดมาDเป็นคนไทย ภูมิใจAความเป็นไทย

ไม่มีGชาติใดAเป็นอย่างเราBm

เฝ้าทรงงานGด้วยกายAด้วยใจทุ่มเทBm.. ตลอดAมา G

เพื่อประชาEmชนคนไทยEทุกๆ คนAsus4                A


*** ลูกหลานBmของไทยAในวันข้างหน้าD

ได้ศึกษาEmเรื่องราวAที่ท่านกล่อมเกลาD

ชาติเราEmมีปรัชญาAมั่นคงแน่นอนD

คือคำสอนEmของพ่อAอยู่อย่างพอเพียงBm

INSTRU : BmA  ( 2 Times )

EmA|D|EmD|Bm  ( 2 Times )

BmA  ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , *** )

ชาติเราEmมีปรัชญาAมั่นคงแน่นอนD

คือคำสอนEmของพ่อAอยู่อย่างพอเพียงBm

คือคำสอนEmของพ่อAอยู่อย่างพอเพียงBm

คือคำสอนEmของพ่อAอยู่อย่างพอเพียงBm

จากคำสอนEm.. พระบาทสมเด็จA ภูมิพล.D...


โอ๊ โอ้ โอ โอ้ โอ.Bm.. โอ๊ โอ้ โอ โอ้ โอ.G..

โอ๊ โอ้ โอ โอ้ โอ.Em...... A

ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน D

เนื้อเพลง ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน
ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน
INTRO
* ยั่งยืนอย่างถาวร คือคำสอนให้พอเพียง
บัดนี้.. ไม่มีท่านอีกแล้ว
แต่คำสอนของท่านยังก้องในใจ.. เสมอ      
และจะเป็นอย่าง(เช่น)นี้ตลอดไป

** เกิดมาเป็นคนไทย ภูมิใจความเป็นไทย
ไม่มีชาติใดเป็นอย่างเรา
เฝ้าทรงงานด้วยกายด้วยใจทุ่มเท.. ตลอดมา
เพื่อประชาชนคนไทยทุกๆ คน                


*** ลูกหลานของไทยในวันข้างหน้า
ได้ศึกษาเรื่องราวที่ท่านกล่อมเกลา
ชาติเรามีปรัชญามั่นคงแน่นอน
คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง
INSTRU  
 
 
( ซ้ำ * , ** , *** )
ชาติเรามีปรัชญามั่นคงแน่นอน
คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง
คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง
คือคำสอนของพ่ออยู่อย่างพอเพียง
จากคำสอน.. พระบาทสมเด็จ ภูมิพล....

โอ๊ โอ้ โอ โอ้ โอ... โอ๊ โอ้ โอ โอ้ โอ...
โอ๊ โอ้ โอ โอ้ โอ.......
ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน

Comments คอร์ด ทรงสถิตอยู่ในใจไทยทุกคน - เล็ก คาราบาว


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!