คอร์ดเพลง ลา
Out

คอร์ดเพลง ลา - Outคอร์ดเพลง ลา

INTRO : F#m E|DE ( 2 Times )

* ใครF#mเคยบอกไว้ E

ว่าความDจริง เป็นสิ่งC#ที่ไม่ตายF#m

แต่วันนี้ฉัEนกำลังDจะตาย

ที่ได้รู้คEวามจริง (ของตัวเอง)

INSTRU : F#m E ( 3 Times )D|D

ใครF#mเตือนไม่ฟัง ก็ยังรั้นจะไEป (ก็ยังรั้นจะไป)

เธอF#mจะว่าไง ก็ไปก็ยินEยอม (ก็ไปก็ยินยอม)

เธอDบอกว่ารักEเรา ก็รู้C#mว่ามันปF#mลอม

ที่ยDอมก็หวังจะชนะใจ C#


ยังF#mเชื่ออีกนะ Eว่าซักDวัน เธอคงC#จะซึ้งใจ F#m

แต่สุดท้ายEแล้วมันเป็นDยังไง ซึ้งไหมEเธอทำ


** ที่แท้ฉัAนนั้นมันลาโF#mง่ เธอเห็นDฉันนั้นเป็นลาEโง่

น่าAสงสารไอ้ลาโF#mง่ มีหูเDล็กๆไว้เดินEโชว์

เจ้าลาโF#mง่ เธอมองEฉันเป็นแบบนั้นD

ฉันยอมทำF#m เพราะฉันEจริงใจกับเธอD      E

INSTRU : F#m C#m |BmC# ( 2 Times )

F#m E ( 3 Times ) D

( ซ้ำ *, ** )

(ที่แท้.A. ที่แท้..F#m) ฉันเป็นแค่ลาD (ฉันเป็นแค่ลาE)

ฉันเป็นแค่ลาA (ที่แท้.. ที่แท้..F#m)

ฉันเป็นแค่ลาD (ฉันก็เป็นแค่ลา)E

INSTRU : F#m E|D

ฉันยอมทำF#m เพราะฉันEจริงใจกับเธอD      E

INSTRU : F#m E ( 3 Times ) D|D


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด