คอร์ดเพลง เวลากับใจคน
เป๊ก ผลิตโชค

คอร์ดเพลง เวลากับใจคน - เป๊ก ผลิตโชคคอร์ดเพลง เวลากับใจคน

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : A|G#m |C#m Cm|BmE7/Bb

A|G#m C#m |F#m |B

ฉันEไม่คิดแค้นและไม่เคืองAอะไรเลย

คิดG#mว่าเฉยๆให้เข้าใจ A

เธอEไม่ต้องคิดจะขอโทษAเมื่อจะไป

บอกF#mเลยฉันเข้าใจดี B


เพราะEว่าโลกนี้สิ่งที่เรียกAว่าเวลา

ที่หมุนG#mช้าๆ ตั้งแต่ไร A

เวลEามันผันเปลี่ยนหมุนเวียนAและเดินไป

สิ่งใF#mดๆก็เปลี่ยนแปลงB


* เมื่อนับวันC#m ความรักเธอG#mที่เคยมี

กลับต้องมี C#mความหมางเมินG#mเข้ามาแทน

ก็คF#mงต้องยอม ให้คG#mวามเป็นจริง

และไม่มีสิAทธิ์จะคิดกล่าวโทษใครB


** ในเมื่อของAทุกๆอย่างบนโลกนี้ที่G#mเรายืน

เวลาC#mยังทำให้เปลี่ยนCm ไป Bm

เหตุและผลAของเวลา

เปลี่ยนแปลงโลกG#mให้เป็นไป C#m

แล้วF#mนับประสาอะไร B(กับใจคน)

INSTRU : CD|E ( 2 Times )

ฉันEไม่คิดยื้อและต้องการAอะไรเลย

คิดG#mว่าเฉยๆให้เข้าใจ A

ฉันEก็แค่ร้องและเสียใจไAม่เท่าไร

ไม่มF#mากมายไปกว่านี้ B

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : CB|E ( 3 Times )

CD|B

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : CD|E ( 2 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด