คอร์ดเพลง รู้สึก (Diary)
scrubb สครับ

คอร์ดเพลง รู้สึก (Diary) - scrubb สครับ


คอร์ดเพลง รู้สึก (Diary)

INTRO :

Gmaj7      |F#m7      |Em7 |Dmaj7      |Cmaj7      |Bm7 |Em|A

* ก่อนGmaj7เธอหลับตF#m7า      ก่อนEm7ลมจะพัดDmaj7พา

ในCmaj7คืนที่ ฟ้า Bm7ท่ามกลางEmหมู่ดาวเรายังAร้องเพลง

เต้นGmaj7ไปด้วยกันF#m7      ปล่อยEm7วันให้พ้นDmaj7ไป

Cmaj7ม้ว่า นานBm7เท่าไหร่ ก็ยัEm7ง บรรAเลง


เพรGmaj7าะ..      วัF#m7น           Em7

ที่เราDmaj7เริ่มเดิน      Cmaj7           เรBm7าต่างมี Em7         A

เพรGmaj7าะ..      เธอF#m7           Em7

ที่ยังDmaj7มั่นใจ      Cmaj7           ยัBm7งจับมือEm7

แม้ใAนวันที่มองC ไม่เห็นAทาง

( ซ้ำ * )

Gmaj7      ** ล้F#m7าลาลาลา Em7ลา ลาDmaj7ล้าลา

Cmaj7           ทุBm7กความทรงจำEm7 ยังคงAสวยงาม

Gmaj7           ล้F#m7าลาลาลา Em7ลา ลาDmaj7ล้าลา

Cmaj7           แม้Bm7มันเลือนEm7ลางยังคงAรู้สึก

INTRO :

Gmaj7      |F#m7      |Em7 |Dmaj7      |Cmaj7      |Bm7 |Em|A

( 3 Times )

พักGmaj7...      กาF#m7ย           Em7

ถ้าเธอDmaj7เริ่มเหนื่อย Cmaj7           ใBm7นสิ่งใด Em7          A

พัGmaj7ก..      ใจ F#m7           Em7

ในวันDmaj7ที่อ่อน      Cmaj7           จBm7วนหมดแรงEm7

ขอAเพียงจำว่า มี Cวันนั้นAอยู่

( ซ้ำ * , * ,** )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด