คอร์ดเพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ
scrubb สครับ

คอร์ดเพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ - scrubb สครับAdvertisements


คอร์ดเพลง เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ

INTRO : E|B| C#m  | G#m

A| G#m  C#m  | F#  |B

ดาวEนับล้านที่ลอยอยู่บนBท้องฟ้า

จะมีC#mไหมนา ที่ลอยอยู่เองG#mเฉย ๆ

ไม่ยอมAโคจร หมุนไG#mป ไหนเลย C#m

ไม่เคยF#ไม่เห็นเลยสักดวงB


ดาวEของฉันที่ลอยห่างไกลBลิบ ๆ

แต่ดาวC#mไหน ๆ มันก็อยู่ไกลG#mกันทั้งนั้น

ดาวAของเธอ ฉันว่G#mา ก็เหมือนC#mกัน

กี่ปีF# แสงนั้นB อย่านับเลยE


เมื่อE.. ดาวF#.. โคจGmร..  มG#าเจอะกัน

ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนC#mก็ผันแปร

เมื่อเธอกับฉันF#มาเจอะกัน ชีวิตก็เปลี่ยนผัน

เปลี่ยนBไปจากเดิม

เปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจ ให้ใกล้กัน


เกิดอาการเธอEหมุนรอบฉัน ฉันF#หมุนรอบเธอ

แต่สAองดาวก็ยังหมุนEรอบตัวเอง

เธอEดึงดูดฉัน ฉันF#ดึงดูดเธอ

และAสองดาวยังเปล่งแสงBอันงดงาม ให้แก่กันE


ดาวEนับแสนที่มีวงแหวนBนับร้อย

ทั้งดาวC#mเคราะห์น้อย ดาวฤกษ์ลอยG#mคว้างๆ

ดาวAทุกดวงนั้นย่อG#mม จะแตกC#mต่าง

มีเส้นF#ทางหมุนBของตัวเองE

INSTRU : E|B| C#m  | G#m

A| G#m  C#m  | F#|B

E|B| C#m  | G#m

A| G#m  C#m  | F# B|E

เมื่อE.. ดาวF#.. โคจGmร..  มG#าเจอะกัน

ฤดูก็เปลี่ยนผัน การหมุนC#mก็ผันแปร

เมื่อเธอกับฉันF#มาเจอะกัน ชีวิตก็เปลี่ยนผัน

เปลี่ยนBไปจากเดิม

เปลี่ยนจังหวะหมุนของหัวใจ ให้ใกล้กัน


เกิดอาการเธอEหมุนรอบฉัน ฉันF#หมุนรอบเธอ

แต่สAองดาวก็ยังหมุนEรอบตัวเอง

เธอEดึงดูดฉัน ฉันF#ดึงดูดเธอ

และAสองดาวยังเปล่งแสงBอันงดงาม ให้แก่กันE


เกิดอาการเธอEหมุนรอบฉัน ฉันF#หมุนรอบเธอ

แต่สAองดาวก็ยังหมุนEรอบตัวเอง

เธอEดึงดูดฉัน ฉันF#ดึงดูดเธอ

และAสองดาวยังเปล่งแสงBอันงดงาม ให้แก่กัน


เธอEหมุนรอบฉัน ฉันF#หมุนรอบเธอ

แต่สAองดาวก็ยังหมุนEรอบตัวเอง

เธอEดึงดูดฉัน ฉันF#ดึงดูดเธอ

และAสองดาวยังเปล่งแสงBอันงดงาม ให้แก่กันE


เธอEหมุนรอบฉัน ฉันF#หมุนรอบเธอ

แต่สAองดาวก็ยังหมุนEรอบตัวเอง

เธอEดึงดูดฉัน ฉันF#ดึงดูดเธอ

และAสองดาวยังเปล่งแสงBอันงดงาม ให้แก่กันE

INSTRU : E|F#|A|E|A|F#

และAสองดาวยังเปล่งแสงBอันงดงาม ให้แก่กันE


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ