คอร์ดเพลง ปม
KLEAR

คอร์ดเพลง ปม - KLEAR


คอร์ดเพลง ปม

เคยเป็นคนAที่ยืน อยู่ตรงมุมBห้องใหญ่

ได้แต่คอยEมองคนอื่นเขา

เดินเฉิดC#mฉายใต้แสงดวงไฟ

อยู่ในมุมAที่ต่าง ได้แต่ตั้งBคำถาม

ที่ยืนC#m ของฉันBมันคือที่ใด A


ก็เป็นปมAที่อยู่ ข้างในใจเBนิ่นนาน

แต่เป็นปมEที่ผลักดันฉัน

ให้พยายC#mามให้มากขึ้นไป

ไม่ได้เร็วAที่สุด อาจจะเดินBได้ช้า

ฝันไกลC#m แต่ฉันBจะไปให้ถึงA


* ความฝันA.. แสนธรรมดาB

ของคนธรรมดาE มันไม่ได้ยิ่งใหญ่

ไม่ไC#mด้เป็นที่หนึ่ง ไม่ได้ดีที่สุด


** แต่ฝันA.. ที่ธรรมดาB นั้นมัG#7นแสนพิเศษC#m

เมื่อBมันไม่เหมือนใคร

มันAสุขในหัวใจ กับBชีวิตที่เป็นของเรา

INSTRU : A ( 4 Times )

ไม่ใช่คนAยิ่งใหญ่ ไม่ได้มีเBท่าใคร

แต่ก็มีฝัEนมีเส้นทาง มีชีวิตC#mที่ฉันต้องการ

อาจเป็นมุมAที่ต่าง แต่ก็หมดBคำถาม

ที่ยืนC#mของฉันBมันคือตรงนี้ A         B

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : A|A|B|B

E|E|C#m |C#m

A|A|BG#7

C#mB|A|A

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : A ( 4 Times ) E


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด