คอร์ดเพลง พัง..(ลำพัง)
Getsunova

คอร์ดเพลง พัง..(ลำพัง) - Getsunovaคอร์ดเพลง พัง..(ลำพัง)

ทำGไมในวันนี้เธอไม่เหมือนBmเดิม

ความรักEm7ที่ฉันคุ้นเคยนั้นไม่เหมือนCเก่า

เพราะอะไร Gทำไมคำพูดที่แทนความห่วงDใย

กลับในวัEm7นนี้ได้ยินแต่ความเงียบDงัน


* ทำCทุกทาง ยอมทำD.. ทุกวิธีEm

เพื่อจะเปลี่ยนAmใจเธอให้กลับมาเป็นเหมือนBmเดิม

แต่เหมือนCยิ่งทำ เธอนั้นยิ่งไกลออกไป D


** พังหมดแล้วCใช่มั้ย รักที่เคยมีคDวามหมาย

พังหมดแล้วEm7ใช่มั้ย รักที่สัญญาD/F#จะเก็บไว้

ต่อจากนี้หCรือเวลา ของฉันBmที่หมดหวังEm ต้องทำใจ Am

อยู่ตรงนี้คCนเดียว กับรักDที่พังลงไป Em

อยู่ตรงนี้คCนเดียว กับรักDที่พังลำพัง

INSTRU : G|G|D/F# |C

เธอGลืมไปแล้วใช่มั้ย ที่บอกD/F#กัน

ความฝันEm7ที่เราวาดไว้ครั้งในวันCเก่า

ว่าสองเรา จะเGดินเคียงคู่กันไปตลอดD/F#กาล

สุดท้ายEm7วันนี้ คงเหลือเพียงความว่างDเปล่า

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Em|D/F# |C|Bm

Em|D/F# |C|D|D

( ซ้ำ ** , ** )

INSTRU : Em7 |Em7 |Em7


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด