คอร์ดเพลง อย่างน้อยก็มากพอ
Getsunova ft. Noi Pru

คอร์ดเพลง อย่างน้อยก็มากพอ - Getsunovaคอร์ดเพลง อย่างน้อยก็มากพอ

INTRO : F#m  | D|A|E

เค้าF#mอาจจะมองเธอไม่ดี

ตัดDสินว่าเธอไม่เข้าที

แม้เAธอก็ทำทุกวิธี

เหมือนEไม่มีความหมาย


เธอF#mกลับต้องคอยเสียน้ำตา

รู้สึDกตัวเองนั้นไร้ค่า

ทุ่มAเทเข้าไปเท่าไร

กลับไม่ไEด้อะไรกลับมา


โปรBmดอย่ากังวลC#m ไป

แม้คนDบางคนอาจไม่เข้าใจตัAวตนของเธอ

โปรBmดอย่าไปสนC#mใจ

แม้เธอDจะดีไม่พอสำหรับใครE


แต่อย่างน้อยAก็มากพอ

สำหรับฉันEที่รักเธอ

แต่อย่างน้อยF#mเธอสำคัญ

และมีค่าEในสายตาฉัน

ไม่ว่าDใครจะมอง เช่นไร  E


แต่อย่างน้อยAก็มากพอ

สำหรับฉันEที่รักเธอ

แต่อย่างน้อยF#mเธอสำคัญ

และงดงามEในสายตา

ฉันทุกวันD โปรดรู้เBmธอมีใครที่ห่วงใย E

ไม่ไกลอยู่ตรงนี้..A


ไม่อF#mยากให้เธอต้องทุกข์ทน

ไม่อDยากให้เธอไปร้อนรน

สับAสนกับคำของคน

ที่ทำEให้เธอเจ็บช้ำ


ขอF#mเพียงแค่เธอนั้นมั่นใจ

ไม่ต้Dองเปลี่ยนแปลงตัวเพื่อใคร

ขาดAขาดเกินเกินเป็นเธอ

แบบนี้พEอดีที่สุดแล้ว


โปรBmดอย่ากังวลC#mไป

แม้คนDบางคนอาจไม่เข้าใจตัAวตนของเธอ

โปรBmดอย่าไปสนC#mใจ

แม้เธอDจะดีไม่พอสำหรับใครE


แต่อย่างน้อยAก็มากพอ

สำหรับฉันEที่รักเธอ

แต่อย่างน้อยF#mเธอสำคัญ

และมีค่าEในสายตาฉัน

ไม่ว่าDใครจะมองเช่นไร E


แต่อย่างน้อยAก็มากพอ

สำหรับฉันEที่รักเธอ

แต่อย่างน้อยF#mเธอสำคัญ

และงดงามEในสายตา

ฉันทุกวันD โปรดรู้เBmธอมีใครที่ห่วงใย E

ไม่ไกลอยู่ตรงนี้

INSTRU : Bm| C#m  |D|A

Bm| C#m  |D|E

แต่อย่างน้อยAก็มากพอ

สำหรับฉันEที่รักเธอ

แต่อย่างน้อยF#mเธอสำคัญ

และมีค่าEในสายตาฉัน

ไม่ว่าDใครจะว่ายังไง  E


แต่อย่างน้อยAก็มากพอ

สำหรับฉันEที่รักเธอ

แต่อย่างน้อยF#mเธอสำคัญ

และงดงามEในสายตา

ฉันทุกวันD โปรดรู้เBmธอมีใครที่ห่วงใย E

ไม่ไกลอยู่ตรงนี้


ก็เพราะทุกอย่างAที่เธอ เคยไEด้ทำ

นั้นเปลี่ยนF#mใจ ที่เคยEบอบช้ำ

ความอ่อนDโยน ทุก ๆ Bmถ้อยคำ

ค่อยเติมEและทำให้ความหวังA

ของฉัน.. กลับมา


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด