Original Key

ฉันยัง?

Original Key

ก็แค่อยากAmรู้ ถ้าหมดEmใจ

เธอจะDmฝืน รักฉันไปทำไม Gให้มันลำบาก

INSTRU : C|EmAm|Dm|G#G ( 2 Times )

ไม่ไFด้บังคับให้เธอ ทำเพื่อEmฉัน

ไม่ไDmด้บังคับให้เธอG ต้องรักCกัน

ไม่ไFด้บังคับให้เธอ ต้องเลือกEmฉัน

มีใครฝืนDmได้บ้างไหมเรื่องหัวใจ G


* และฉันAmก็เห็นอยู่ ทั้งรู้ก็Emทนอยู่

ว่าเขาDmก็ทำเธอGให้หวั่นไหวC

และฉันFก็รู้สึก ลึกลึกEmเธอมีใจ Am

แววตาBbคนเราไม่โกหกใครG


** ฉันยังเป็นคนCนั้น ของเธอEmไหม

หรือFเธอไม่มีแล้วเยื่อใย G

ฉันยังเป็นคนCนั้น ของเธอEm ใช่ไหม

หรือFในวันนี้เธอรักใครG      E7


*** ก็แค่อยากAmรู้ ถ้าหมดEmใจ

เธอจะฝืFน รักฉันไปทำไม Gให้มันลำบาก

INSTRU : C|EmAm|Dm|G#G ( 2 Times )

ถ้าFอยากจะไปก็เชิญ จะไม่รั้Em

แค่อDmยากให้เธอได้ทำGตามหัวCใจ

ไม่อFยากเป็นใครทีมาถ่วงเธอEmไว้

ไม่ต้องเกรงDmใจฉันพร้อมให้เธอไป G

( ซ้ำ * , ** , *** )

ไม่รู้CเธอและเขาคิดกันไปไEmกลแค่ไหน

ไม่รู้FเธอและเขาคิดไปไกลFmกันเท่าไหร่

เพราะAmในวันนี้ (เพราะในวันนี้)

ฉันE7ไม่แน่ใจ ว่าเธอGจะยังรักG#


ฉันยังเป็นคนC#นั้น ของเธอFmใช่ไหม

หรือF#เธอไม่มีแล้วเยื่อใย

เธBbmอยังรักFmกันบ้างไหม

หรือF#ในวันนี้เธอรักใครG#         Fm

ก็แค่อยาBbmกรู้ ถ้าหมดFmใจ

เธอจะฝืF#น รักฉันเพื่ออะไร G#

ให้เสียเวลาC# ให้มันลำบาก
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564