Original Key

Letter

Original Key

INTRO : Cmaj7      Em7 |Dm7 G ( 2 Times )

จรCmaj7ดปลายปากEm7กา นั่งเขียนDm7ความในใจ G

ต่Cmaj7างต่างนานาEm7 ที่เก็บDm7.. ไว้ G

ใส่Cmaj7ซองอย่างดี Em7แนบการ์Dm7ดไปหนึ่งใบ G

จ่Cmaj7า ที่อยู่เธอEm7แล้วส่งDm7.. ไป G


* เธอEm7ได้ยิน ได้ฟังเพลงนี้เมื่อไร A7

ให้เธอDm7รู้ ว่าจดหEm7มาย

มันFกำลังจะไปถึงเธอG


** แต่เพลงCmaj7นี้..         Em7

มันDm7ไม่มีข้อความGในจดหCmaj7มาย         Em7

มันDm7จะเป็นอะไร Gคำข้างใน Em7

เธอรับAm7แล้วค่อยดู F#m7b5

บอกคำDm7นั้นผ่านเพลงEm7นี้

กลัวFว่ามันคงGไม่เซอร์ไพรส์

INSTRU : Cmaj7      Em7 |Dm7 G ( 2 Times )

จากCmaj7ปลายปากกาEm7 ที่เขียนDm7มาจากใจ G

หากCmaj7เธออ่านดู Em7แล้วสดDm7.. ใส G

ตอบCmaj7มันกลับมาEm7 บ้านฉันDm7รู้ใช่ไหมG

หากCmaj7เธอโกรธเคืองEm7 ทิ้งมันDm7.. ไว้ G

( ซ้ำ *, ** )

INSTRU : Cmaj7      Em7 |Dm7 G ( 4 Times )

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Cmaj7      Em7 |Dm7 G|Cmaj7คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564