CAPO 1

ยอมปล่อย

CAPO 1

INTRO : C|F|C|G

Em|AmG|FG|C|G

หลอยCไปคบกับเขาตั้งแต่มื้อใด๋.. Am

น้องFสิได้เตรียมใจ เอาไว้ทัG

คบCกับเขาดนแล้ว คือบ่บอกAmกัน       G

ว่าอ้ายFปันใจให้เขาG แล้วเฮาก็จC


อยากCสิฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋.. Am

อ้ายFคือบ่เลือกไผ ตัดใจสักGคน

ถึงCน้องสิมาก่อน กะบ่อยากทAmน..

ให้คนFหลายใจคบไว้เGผื่อเลือกเผื่อCถิ่ม


 * ฮู้บ่.. Dmน้องเจ็บส่ำใEmด๋

แค่คนหลายใจ Fบ่เก็บไว้ บ่อยากเอาG


** น้องยอมCปล่อย.. ให้อ้ายEmไปคบกับเขาAm

คำGว่าเฮา.C. น้องบ่อEmยากใช้ฮ่วมAmไผ       G

ลืมน้องCสา ลืมเรื่องEmที่ยังฝังAmใจ       G

จากนี้ไป.F. คำว่าเราGให้ใช้กับเขาCแทน

INSTRU : CEm|AmG|F|G

Em|AmG|FG|C

 * ฮู้บ่.. Dmน้องเจ็บส่ำใEmด๋

แค่คนหลายใจ Fบ่เก็บไว้ บ่อยากเอาG


** น้องยอมCปล่อย.. ให้อ้ายEmไปคบกับเขาAm

คำGว่าเฮา.C. น้องบ่อEmยากใช้ฮ่วมAmไผ       G

ลืมน้องCสา ลืมเรื่องEmที่ยังฝังAmใจ       G

จากนี้ไป.F. คำว่าเราGให้ใช้กับเขาCแทน       G


** น้องยอมCปล่อย.. ให้อ้ายEmไปคบกับเขาAm

คำGว่าเฮา.C. น้องบ่อEmยากใช้ฮ่วมAmไผ       G

ลืมน้องCสา ลืมเรื่องEmที่ยังฝังAmใจ       G

จากนี้ไป.F. คำว่าเราGให้ใช้กับเขาCแทน       G

ลืมน้องสาC ลืมเรื่องEmที่ยังฝังAmใจ       G

จากนี้ไป.F. ให้อ้ายGไปคบกันสา

INSTRU : FFm|C

C|Em|FG|C|C



คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564



คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564