ไม่ต่างกัน 25 hours คิดถึงวิทยา

คอร์ดเพลง
ไม่ต่างกัน 25hours

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INSTRU : G|G|Am|Am

C|C|G|G

เธอGเคยได้เห็นหรือเปล่าว่าความรักเป็นเช่นAmไร

ฉันไม่เห็นCหรอก แต่ฉันก็รู้สึG

รู้ไGหมว่าความคิดถึงมันหน้าตาเป็นเช่นAmไร

ฉันไม่รู้หCรอก แต่ฉันก็รู้สึG


* ไม่ต่างGกัน กับใจฉันหรอกAm

สิ่งนั้นที่เธอสัมผัสC เราต่างรับรู้มันด้วยGใจ

บางGสิ่ง เราอาจไม่เห็นมันด้วยAmตา

แต่เรารับรู้มันด้วยCใจ เราไม่ต่างGกัน


ทุกGครั้งที่เหงาแค่มีเธอก็ทำให้ชื่นAmใจ

และฉันมั่นCใจ ว่าเธอก็รู้สึG

* ไม่ต่างGกัน กับใจฉันหรอกAm

สิ่งนั้นที่เธอสัมผัสC เราต่างรับรู้มันด้วยGใจ

บางGสิ่ง ไม่อาจมองเห็นมันด้วยAmตา

แต่เราเรียนรู้มันด้วยCใจ เราไม่ต่างGกัน


ลมBbเย็นที่เธอสัมผัส ไม่ต่างFกับฉันเท่าไร

ไออุ่Bbนยามเช้าของทุกวัน      Cก็เหมือนDว่ามัน


* ไม่ต่างGกัน กับใจฉันเลยAm

สิ่งนั้นที่เธอสัมผัสC เราต่างรับรู้มันด้วยGใจ

บางGอย่าง ไม่อาจมองเห็นมันด้วยAmตา

แต่เรารับรู้มันด้วยCใจ เราไม่ต่างGกัน

INSTRU : G|G|Am|Am

C|C|G|G

( 3 Times ) G

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566