คอร์ดเพลง นับ 1 ถึง 100
25hours x เสือ ธนพล

คอร์ดเพลง นับ 1 ถึง 100 - 25hoursคอร์ดเพลง นับ 1 ถึง 100

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

One Two Three Four

INSTRU : C ( 4 Times )

ให้เธอC อยู่กับวันนี้ Dmไม่ต้องมองเมื่อCวาน

ทุกสิ่งC จบลงไปแล้วDm ถึงเวลาต้องCวาง


ฉันรู้ว่ามันก็เกินจะทำEmใจ

อะFไรที่ทำให้เธอไม่วางใจ

ปล่อยGมันไปเดี๋ยวมันก็คลายC


มาร่วมกันบรรเลงF เพลงรักกับฉันC

ให้มันฉ่ำหัวใจ Emพักเอาไว้ก่อนF

Pause มันไว้ D7แล้วค่อยค่อยนับ

OneG Two Three Four Five ดู

INSTRU : C ( 4 Times )

นับ 1 ไCปให้ถึง 100 Dmแล้วค่อยค่อยพูดCจา

ทุกข์หนักC จะเป็นทุกข์น้อยDm มันต้องใช้เวลC


ฉันรู้ว่ามันก็เกินจะทำEmใจ

อะFไรที่ทำให้เธอไม่วางใจ

ปล่อยGมันไปเดี๋ยวมันก็คลายC


มาร่วมกันบรรเลงF เพลงรักกับฉันC

ให้มันฉ่ำหัวใจ Emพักเอาไว้ก่อนF

Pause มันไว้ D7แล้วค่อยค่อยนับ

OneG Two Three Four Five ดู


ทำFอะไรก็ค่อยค่อยคิดCมันดูก่อน

ถ้าFใจมันร้อนก็รอให้ใจมัD7นเย็นเย็น

ใจมัFนจะเย็นใจเGราจะเย็น

INSTRU : C ( 8 Times )

F|C|Em|Em

F|D7|G|G

นับ 1 ไCปให้ถึง 100 Dmแล้วค่อยค่อยพูดCจา

ทุกข์หนักC จะกลายเป็นทุกข์น้อยDm มันต้องใช้เวลC


ฉันรู้ว่ามันก็เกินจะทำEmใจ

อะFไรที่ทำให้เธอไม่วางใจ

ปล่อยGมันไปเดี๋ยวมันก็คลายC


มาร่วมกันบรรเลงF เพลงรักกับฉันC

ให้มันฉ่ำหัวใจ Emพักเอาไว้ก่อนF

Pause มันไว้ D7แล้วค่อยค่อยนับ

OneG Two Three Four Five


มาร่วมกันบรรเลงFเพลงรักกับฉันC

ให้มันฉ่ำหัวใจ Emพักเอาไว้ก่อนF

Pause มันไว้ D7แล้วค่อยค่อยนับ

OneG Two Three Four Five ดู

INSTRU : C ( 5 Times )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด