คอร์ดเพลง คนข้างๆ
25hours

คอร์ดเพลง คนข้างๆ - 25hours


Original Key

คนข้างๆ

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : EE/Eb |A ( 2 Times )

เธอEเห็นขอบฟ้านั้นไหม สักวัAนจะพาเธอไป

บนEทางที่มี บางทีก็หกล้มA.. ไม่เป็นไร

มีเธEอเป็นเพื่อนร่วมทาง จับAมือเคียงข้างไม่ห่าง

แค่นี้Eก็พอ ชีวิตก็มีครบA.. แล้วทุกอย่าง


* OhG#mh ทำทุกวันที่มีงดงาF#mม ด้วยกัน

เชื่อDว่าวันดีๆ มันจะรออยู่ที่ปลายทางB


** แค่เEธออยู่ข้างG#mๆ         C#m

ก็เปลี่ยนให้ชีวิตBmฉันไม่เEหมือนเก่าA

เธอทำให้ถนนG#mของฉันสวยF#mงาม         B

ในวัEนที่เราเริ่มG#mเดินทางC#m

แค่เพียงให้เธอเดินBmกับฉันEข้างๆA

ก็ทำให้โลกG#mนี้ ก็สดใสF#m สวยงBามไปทุกอย่างE

INSTRU : EE/Eb |A

ที่นี่Eคือโลกอีกใบ ที่นี่Aจะไม่มีใคร

แค่เEธอกับฉัน ที่รู้E7ว่าโลกนี้เป็Aนยังไง

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : ED|AAm ( 4 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : EE/Eb |A ( 2 Times ) E
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564