คอร์ดเพลง Feel the love จากศิลปิน แหลม เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Feel the love


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :

D|G|D|G ( 2 Times )

หนึ่งDปีที่ฉันเดียวดาย

เหมือนไม่มีใGครเลยเข้าใจ

ตื่นมาEmไม่พบกับใคร

จะมีชีAวิตทำไม

แต่วัDนนี้ได้พบเธอ

เหมือนว่ามีปGลายทางให้ไป

จะดีหEmรือร้ายอย่างไร

จะมีชีวิAตต่อไป


* I jDust wanna say

I just wanD7na make your feel

Baby loveG from me is real

feelA the love, feel the love

INSTRU : D|G|D|G

หนึ่งDปีที่ฉันรอคอย

เหมือนว่าใจมัGนลอยออกไป

ดั่งคนEmไม่รู้จุดหมาย

จะใช้ชีAวิตอย่างไร

แต่วัDนนี้ได้พบเธอ

และเมื่อเธอGได้เดินออกไป

เพิ่งทำEmให้ฉันเข้าใจ

กับคำAว่ารักอีกครั้งนึง


* I Djust wanna say

I just wanD7na make your feel

Baby loveG from me is real

feelA the love, feel the love


* I Djust wanna say

I just wanD7na make your feel

Baby loveG from me is real

feelA the love, feel the love

INSTRU : D|D7|G|Em|A

หนึ่งDปีที่ฉันเดียวดาย

เหมือนไม่มีใGครเลยเข้าใจ

ตื่นมาEmไม่พบกับใคร

จะมีชีAวิตทำไม

แต่เDมื่อฉันได้พบเธอ

เหมือนว่ามีปGลายทางให้ไป

จะดีหEmรือร้ายอย่างไร

จะใช้ชีAวิตต่อไป


* I jDust wanna say

I just wanD7na make your feel

Baby loveG from me is real

feelA the love, feel the love


* I jDust wanna say

I just wanD7na make your feel

Baby loveG from me is real

feelA the love, feel the love

INSTRU : D|D7|G|Em|A

หนึ่งDปีที่ฉันรอคอย

เหมือนว่าใจมัGนลอยออกไป

ดั่งคนEmไม่รู้จุดหมาย

จะใช้ชีAวิตอย่างไร

แต่เDมื่อฉันได้พบเธอ

และเมื่อเธอGได้เดินออกไป

เธอทำEmให้ฉันเข้าใจ

กับคำAว่ารักอีกครั้งนึง


* I jDust wanna say

I just wanD7na make your feel

Baby loveG from me is real

feelA the love, feel the love


* I jDust wanna say

I just wanD7na make your feel

Baby loveG from me is real

feelA the love, feel the love

INSTRU : D|G|Em|A

D|G|Em|A|D

YouTube video
แหลม 25Hours

แหลม

ร้องไปกับฟ้า 4king2

แหลม

แหลม สมพล

แหลม

LHAM

แหลม

LHAM

แหลม

LHAM

แหลม

lham

แหลม

แหลม 25Hours

แหลม

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2567