คอร์ดเพลง Too Sweet จากศิลปิน Hozier เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Too Sweet


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO :

F#m|A|D|EC#m

F#m It can't be said

I’m an earAly bird

It’s ten o’clock before I sayD a word

Baby, I can never tellE

How do you sleep so wellC#m

You keep telling me to livF#me right

To go to bed before dayAlight

But then you wake up for the sunDrise

You know you don’t gotta pretenAd

Baby, now and thenC#m


Don’t you just wanna wakF#me up

Dark as a lake

Smelling like a bonAfire

Lost in a haze

If you’re drunk on lifeD, babe

I think it’s great

But while in this worEld


* I think I’ll takC#me

my whiskey neaF#mt

My coffee black and my bedA at three

You’re too sweet for meD

You’re too sweet for meA

I takC#me my whiskey neaF#mt

My coffee black and my bedA at three

You’re too sweet for meD

You’re too sweet for meE       C#m

INSTRU :

F#m|A|D|AC#m

I aim lowF#m

I aim true and the ground

is where I goA

I work late where I’m free

from the phonDe

And the job gets done

But you worEry some, I knowC#m

But who wants to live forevF#mer babe

You treat your mouth

as if it’s heaAven’s gate

The rest of you like you’re the TSDA

I wish that I could go alongA

Babe, don’t get me wronC#mg


You know you’re bright as

the morF#mning

As soft as the rain

Pretty as a vineA

As sweet as a grape

If you can sit in a barrDel

Maybe I’ll wait Until that dayE


* I think I’ll takC#me

my whiskey neaF#mt

My coffee black and my bedA at three

You’re too sweet for meD

You’re too sweet for meA

I takC#me my whiskey neaF#mt

My coffee black and my bedA at three

You’re too sweet for meD

You’re too sweet for meE       C#m

INSTRU :

F#m|A|D|AC#m

F#m|A|D|E

I takC#me my whiskey neaF#mt

My coffee black and my bedA at three

You’re too sweet for meD

You’re too sweet for meA       E/G#

YouTube video
Hozier

Hozier

Hozier

Hozier

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567