คอร์ดเพลง ส่วนต่าง (do it without me) จากศิลปิน โบกี้ไลอ้อน เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ส่วนต่าง (do it without me)


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

จำได้ทุกAๆ อย่าง

จำได้ทุกA7ๆ การเดินทาง

ทุกความฝันDในตอนที่ฉัน

ยังยืนข้างเธอDm.. แต่ก่อน

เปลี่ยนไปทุกAๆ อย่าง

อยู่ไกลกันคนA7ละเส้นทาง

แต่ยังเห็นDสิ่งที่เธอนั้นเคยพยายาDm


ไม่F#mต้องกลัวEสักนิด

อย่าคิดB7ว่ามันจะสาย

เธอเก่งBmจะตาย       C#m

โดยไม่ต้องมีฉัEนข้างเธอ


* เห็นAไหมเธอทำได้ดี Em

โดยAไม่ต้องมี.D. ฉันอยู่ C#m

ก็รู้เBmธอทำได้ทุEกอย่าง

ดูแAลตัวเองดีๆ Em

ส่งAเธอได้ไกลDสุด.. แค่นี้C#m

I kBmnow you

can doE it without me D


ไม่จำเป็นต้องเศร้าAเลย

ยินดีที่เคยA7ได้ร่วมทาง

ในวันนี้หDากเธออ้างว้าง

ก็คงไม่ต่างDmกัน

ทุกวันยังใจหAาย กับครั้งที่มันA7สาย

ยอมรับความจริงDไม่ได้

ว่าเราไม่มีDmกันและกัน


ออF#mกไปจากEตรงนี้

ทั้งที่ยัB7งใจสลาย

อยากอยู่ใBmห้ได้       C#m

ต่อให้ไม่มีเEธอข้างฉัน


* เห็นAไหมเธอทำได้ดี (Emเธอทำได้ดี)

โดยAไม่ต้องมี.D. ฉันอยู่ C#m

ก็รู้เBmธอทำได้ทุEกอย่าง

ดูแAลตัวเองดีๆ Em

ส่งAเธอได้ไกลDสุด.. แค่นี้C#m

I kBmnow you

can doE it without meD


ความทรงจำC#mยังคงงดงามF#mเสมอ

แม้ใBmนตอนที่เธอE

ไม่ได้อยู่ข้Aางฉัน

วันที่เราเดินคนDละทางฉันพบGส่วนต่าง

หล่นC#mจากความฝันF#m

ส่วนที่.Bm. ต่างC#m.. กัน  D

คือฉันEอยู่ไม่ไหว


* เห็นAไหมเธอทำได้ดี Em

โดยAไม่ต้องมี.D. ฉันอยู่ C#m

ก็รู้เBmธอทำได้ทุEกอย่าง

ดูแAลตัวเองดีๆ Em

ส่งAเธอได้ไกลDสุด.. แค่นี้ C#m

I kBmnow you

can doE it without me

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง ส่วนต่าง (do it without me) ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
โบกี้ไบออน

โบกี้ไลอ้อน

เลี้ยงไข้ (fever)

โบกี้ไลอ้อน

BOWKYLION

โบกี้ไลอ้อน

BOWKYLION

โบกี้ไลอ้อน

BOWKYLION x THE TOYS

โบกี้ไลอ้อน

โบกี้ไบออน

โบกี้ไลอ้อน

BOWKYLION

โบกี้ไลอ้อน

คนเฬว BOWKYLION

โบกี้ไลอ้อน

ชีวิตจริง (Realized)

โบกี้ไลอ้อน

คืนวันศุกร์ Bowkylion The Toys

โบกี้ไลอ้อน

วาดไว้ (recall)

โบกี้ไลอ้อน

BOWKYLION

โบกี้ไลอ้อน

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567