คอร์ดเพลง White Pills จากศิลปิน Tilly Birds เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง White Pills


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO : CAm|GEm

I canC't help it  Am

I can't helGp but wake up

in the middle of the nigEmht to seeC

if you're therAme

I can't fighGt

the feeling of not seeEming you

in my sight cause youC're

ElsewherAme, yeah G

My mind's driEmfting.

Can't constellate it.C

It's in the airAm

But youG're not therEme


FoCrget it, imma draAmw

your picturGe

In blacEmk and white

NeeCd to tellAm myself again youG’re

Not in Emmy life

The morCe I do, the lesAms it helps

Stuck witGh myself Em


* Well, I guess you're myC ghost

TheAm next thing that I kGnow

A Emtable full of whiCte pills

DreAmaming about you, stillG       Em

And evCen now Amyou’re out

therGe with someoneEm else

I'mC still lyinAmg

on the samGe side of the bed Em

next to nothing

INSTRU :

CAm|GEm ( 2 Times )

ForCget it

imma draAmw your pictureG

In blacEmk and white

NeeCd to tell myselfAm

again youG’re

Not in Emmy life


I dCon’t wanna careAm

I gave into the fear

But mayGbe I am scared to

AcceEmpt that you’re not here

God KnowCs I’m all attached

I’mAm devilish perhaps

WanGdering and wonderinEmg

Why the pills aren’t working


TruCst me I wAmant to

TryG not toEm need you

SoC gone, canAm't come back

I’m lostG withoutEm your map

To guiCde me bacAmk to reality

AndG let you go for gvooEmd


* Well, I guess you're myC ghost

TheAm next thing that I kGnow

A tEmable full of whiCte pills

DreAmaming about you, stillG       Em

And evCen nowAm you’re out

therGe with someoneEm else

I'mC still lyinAmg

on the samGe side of the bedEm

next to nothing

INSTRU : CD|GEm

CD|GEm

CAm|GEm

CAm|GEm

* Well, I guess you're myC ghost

TheAm next thing that I kGnow

A tEmable full of whiCte pills

DreAmaming about you, stillG       Em

And evCen nowAm you’re out

therGe with someoneEm else

I'mC still lyinAmg

on the samGe side of the bedEm

Next to nothing

INSTRU : CAm|GEm

Next to nothing

(yeah yeah yeah)


INSTRU : CAm|GEm

Next to nothing

(yeah yeah yeah)


INSTRU : CAm|GEm

Next to nothing

(yeah yeah yeah)


INSTRU : CAm|GEm

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

คอร์ดเพลง White Pills ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พับลิชชิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GMM MPI)

YouTube video
Tilly Birds

Tilly Birds

ปลายสายรุ้ง - Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

ทุกวันพรุ่งนี้ (Along The Way) - Tilly Birds x Palmy

Tilly Birds

Tilly Birds It's Gonna Be OK

Tilly Birds

Tilly Birds It's Gonna Be OK

Tilly Birds

Tilly Birds It's Gonna Be OK

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

Tilly Birds

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567