คอร์ดเพลง Mr. Heaven Blue จากศิลปิน Valentina Ploy เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Mr. Heaven Blue


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : D|A|Em|G

NotD gonna think  A

Bout where you’ve been  Em

And all your exes

LeaDve out the stresses


AdrDenaline IsA kicking in

I wEmanna love you

betGter than I ever did


* CauDse you Ooh.. youA Ooh..       Em

Are a dreaGm come true

YouD Ooh.. youA Ooh..       Em

Mr. HeaGven Blue


LikDe ink on my skin  A

I let it sink in  Em

ForeverG and ever  D

Never thought that I would

finAd someone like youEm

LikeG, like, like


Like everDy time I look at you

I seeA my favorite shade of blue

TherEme is paradise

HiddGen in your eyes


I nevDer thought

AThat I’d be cheeAsy like that

But you makEme me wanna keep

it as simGple as that


* CauDse you Ooh.. youA Ooh..       Em

Are a dreaGm come true

YouD Ooh.. youA Ooh..       Em

Mr. HeaGven Blue


YouD Ooh.. youA Ooh..       Em

Are a dreaGm come true

YouD Ooh.. youA Ooh..       Em

Mr. HeaGven Blue

INSTRU : D|A|Em|G

Mr. Heaven Blue

D|A|Em|G

I sDmile alone Em

on my way homeF#m

A fire alarmG in my hearDt

Like time is moEmving by so fasF#mt

I can heaGr so many drumBms

Inside my head

You pick me up A

A fire alarm in my hearGt

It’s you Ooh.. you Ooh.. you Ooh..


* CausDe you Ooh.. youA Ooh..       Em

Are a dreaGm come true

YouD Ooh.. youA Ooh..       Em

Mr. HeavGen Blue

INSTRU : D|A|Em|G

Mr. Heaven Blue

D|A|Em|G

YouTube video
Valentina Ploy

Valentina Ploy

Valentina Ploy

Valentina Ploy

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567