คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง วงกามเทพ

คอร์ดเพลง
ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง วงกามเทพ

คอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง จากศิลปิน วงกามเทพ เป็นเพลงแนวใต้ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : C#mG#m|AE

C#mG#m|A|B

จะC#mความตั้งใจหBรือความบังเอิญA

ที่เราBได้มาเจอ

ในวัC#mนที่ฉันBและเธอA

ไม่ควรBจะพบกัน

ต่างC#mคนต่างก็ Bรู้สึกดี  A

ในความBสัมพันธ์

บางC#mทีเราไม่น่BามาเจอAกัน

ให้เกิดBความทรงจำดีๆE


ทำC#mได้แค่เพียงG#m

ยอมรับAความจริงBเท่านั้น E

เมื่อC#mข้างกายของG#mเธอ

และฉันA ต่างคนต่างมีเจ้าของB


* อาจEจะถูกใจ B

แต่มัC#mนไม่ถูกต้องG#m

หยุดไว้ตAรงนี้เรื่องเราG#mทั้งสอง

ได้พบF#mแต่คบไม่ได้ B

เธอEก็มีคนนั้นB

ฉันC#mก็มีอีกคนG#mข้างกาย

ต่างคนAต่างรู้ว่าเป็นไปไG#mม่ได้

ถูกที่ก็F#mไม่มีความหมายBถ้าผิดเวลE

INSTRU : EB|C#mG#m

AG#m|F#mB

EB|C#mG#m

AG#m|F#mB|E

ทำC#mได้แค่เพียงG#m

ยอมรับAความจริงBเท่านั้นE

เมื่อC#mข้างกายของG#mเธอและฉันA

ต่างคนต่างมีเจ้าของB


* อาจEจะถูกใจ B

แต่มัC#mนไม่ถูกต้องG#m

หยุดไว้ตAรงนี้เรื่องเราG#mทั้งสอง

ได้พบF#mแต่คบไม่ได้ B

เธอEก็มีคนนั้นB

ฉันC#mก็มีอีกคนG#mข้างกาย

ต่างคนAต่างรู้ว่าเป็นไปไG#mม่ได้

ถูกที่ก็F#mไม่มีความหมายB


* อาจEจะถูกใจ B

แต่มัC#mนไม่ถูกต้องG#m

หยุดไว้ตAรงนี้เรื่องเราG#mทั้งสอง

ได้พบF#mแต่คบไม่ได้ B

เธอEก็มีคนนั้นB

ฉันC#mก็มีอีกคนG#mข้างกาย

ต่างคนAต่างรู้ว่าเป็นไปไG#mม่ได้

ถูกที่ก็F#mไม่มีความหมายBถ้าผิดเวลE


ต่างคนAต่างรู้ว่าเป็นไปไG#mม่ได้

ถูกที่ก็F#mไม่มีความหมายBถ้าผิดเวลาE

YouTube video
วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

วงกามเทพ

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567