คอร์ดเพลง ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก ทุกที่ ทุกเวลา เพลงโฆษณา (Euro Cake)

คอร์ดเพลง
ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก ทุกที่ ทุกเวลา เพลงโฆษณา (Euro Cake)

คอร์ดเพลง ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก ทุกที่ ทุกเวลา จากศิลปิน เพลงโฆษณา เป็นเพลงแนวอื่น ๆ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ยูโร่คัสตาร์ดเค้ก ทุกที่ ทุกเวลา


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ไม่ว่CาเวลาGไหน

สะดวกDmอร่อยได้ทุกFที่

ไม่ว่CาเวลาGไหน

ก็อิ่มDmอร่อยได้ทุกเวลFา (ยูโร่)


คุณCจะทำอะไร G

จะไปที่ไหนDm (มียูโFร่ไว้)

คุณCจะทำอะไร G

จะไปที่ไหนDm (พกยูโFร่ไว้)

ยูโCร่คัสตาร์Gดเค้กไง       Dm

อะยูโร่คัสตาร์Fดเค้ก       C

อร่อยทุกที่ทุGกเวลาDm เย้ เย้.F.

สะCดวกอร่อยGทุกที่ทุกเวลาC


ไม่ว่CาเวลาGไหน

สะดวกDmอร่อยได้ทุกFที่

ไม่ว่CาเวลาGไหน

ก็อิ่มDmอร่อยได้ทุกเวลFา (ยูโร่)


คุณCจะทำอะไร G

จะไปที่ไหนDm (มียูโFร่ไว้)

คุณCจะทำอะไร G

จะไปที่ไหนDm (พกยูโFร่ไว้)

ยูโCร่คัสตาร์Gดเค้กไง       Dm

อะยูโร่คัสตาร์Fดเค้ก       C

อร่อยทุกที่ทุGกเวลาDm เย้ เย้.F.

สะCดวกอร่อยGทุกที่ทุกเวลาC

YouTube video
uero cake

เพลงโฆษณา

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567