คอร์ดเพลง เอาคืนไปเลย จากศิลปิน วงพัทลุง เป็นเพลงแนวใต้ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เอาคืนไปเลย


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

เขาDบอกว่า

ไม่มีใครF#mเหมือนเดิมตลอดไป

ใจคนBmย่อมเปลี่ยนได้ทุกๆ วัน A

แต่ก็Dไม่คิดว่ามันจะเร็วF#mขนาดนั้น

เมื่อคืนยังBmรักกัน

วันนี้บอกฉันAไม่ใช่ตัวจริง


พูดBmมาได้พรือ

ให้ลืมF#mเรื่องเราไปซะ

คืนนั้นEmให้รู้กันAแค่เราสองDคน

เธอมีฉันEmเอาไว้

เพื่อคั่นเวลาF#mรอใครอีกคน

นี่แหละหนาGใจคน ชาดโลเล A


* เธอเอาคืนไปเลยD เธอเอาคืนไปตะBm

แค่เศษความรักEmให้มา

ฉันไม่ต้Aองการ

นี่คนBmไม่ใช่ ขอทF#mาน

ที่จะมาขอGเศษซากความรักAใคร

เอาคืนไปเลยD ถ้ายังไม่แน่ใจ Bm

อย่าเก็บฉันไว้เEmป็นตัวสำรองA

ไม่มีBmใครอยากเป็นF#mที่สอง

ความรักGปลอมๆ ของเธอ A

เอาคืนไปเลย D

INSTRU : Bm|G|D|AB

Am|E|Am|E

F#A|B|F#GA|B

พูดC#mมาได้พรือ

ให้ลืมG#mเรื่องเราไปซะ

คืนนั้นF#mให้รู้กันBแค่เราสองEคน

เธอมีฉันF#mเอาไว้

เพื่อคั่นเวลาG#mรอใครอีกคน

นี่แหละหนาAใจคนF#mชาดโลเล B


* เธอเอาคืนไปเลยE เธอเอาคืนไปตะC#m

แค่เศษความรักF#mให้มาฉันไม่ต้Bองการ

นี่คนC#mไม่ใช่ ขอG#mทาน

ที่จะมาขอAเศษซากความรักBใคร

เอาคืนไปเลยE ถ้ายังไม่แน่ใจ C#m

อย่าเก็บฉันไว้เF#mป็นตัวสำรองB

ไม่มีC#mใครอยากเป็นG#mที่สอง

ความรักAปลอมๆ ของเธอB

เอาคืนไปเลยE..       B


* เธอเอาคืนไปเลยE เธอเอาคืนไปตะC#m

แค่เศษความรักF#mให้มาฉันไม่ต้Bองการ

นี่คนC#mไม่ใช่ ขอG#mทาน

ที่จะมาขอAเศษซากความรักBของใคร

เอาคืนไปเลยE ถ้ายังไม่แน่ใจ C#m

อย่าเก็บฉันไว้เF#mป็นตัวสำรองB

ไม่มีC#mใครอยากเป็นG#mที่สอง

ความรักAปลอมๆ ของเธอB

เอาคืนไปเลย

INSTRU : EC#m|AB

เธอเอาคืนไปเลย

INSTRU : EC#m|AB

เธอเอาคืนไปเลยE..

YouTube video
วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง Moze TaitosmitH

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

กางเกง x พัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567