คอร์ดเพลง เอาคืนไปเลย จากศิลปิน วงพัทลุง เป็นเพลงแนวใต้ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เอาคืนไปเลย


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

เขาDบอกว่า

ไม่มีใครF#mเหมือนเดิมตลอดไป

ใจคนBmย่อมเปลี่ยนได้ทุกๆ วัน A

แต่ก็Dไม่คิดว่ามันจะเร็วF#mขนาดนั้น

เมื่อคืนยังBmรักกัน

วันนี้บอกฉันAไม่ใช่ตัวจริง


พูดBmมาได้พรือ

ให้ลืมF#mเรื่องเราไปซะ

คืนนั้นEmให้รู้กันAแค่เราสองDคน

เธอมีฉันEmเอาไว้

เพื่อคั่นเวลาF#mรอใครอีกคน

นี่แหละหนาGใจคน ชาดโลเล A


* เธอเอาคืนไปเลยD เธอเอาคืนไปตะBm

แค่เศษความรักEmให้มา

ฉันไม่ต้Aองการ

นี่คนBmไม่ใช่ ขอทF#mาน

ที่จะมาขอGเศษซากความรักAใคร

เอาคืนไปเลยD ถ้ายังไม่แน่ใจ Bm

อย่าเก็บฉันไว้เEmป็นตัวสำรองA

ไม่มีBmใครอยากเป็นF#mที่สอง

ความรักGปลอมๆ ของเธอ A

เอาคืนไปเลย D

INSTRU : Bm|G|D|AB

Am|E|Am|E

F#A|B|F#GA|B

พูดC#mมาได้พรือ

ให้ลืมG#mเรื่องเราไปซะ

คืนนั้นF#mให้รู้กันBแค่เราสองEคน

เธอมีฉันF#mเอาไว้

เพื่อคั่นเวลาG#mรอใครอีกคน

นี่แหละหนาAใจคนF#mชาดโลเล B


* เธอเอาคืนไปเลยE เธอเอาคืนไปตะC#m

แค่เศษความรักF#mให้มาฉันไม่ต้Bองการ

นี่คนC#mไม่ใช่ ขอG#mทาน

ที่จะมาขอAเศษซากความรักBใคร

เอาคืนไปเลยE ถ้ายังไม่แน่ใจ C#m

อย่าเก็บฉันไว้เF#mป็นตัวสำรองB

ไม่มีC#mใครอยากเป็นG#mที่สอง

ความรักAปลอมๆ ของเธอB

เอาคืนไปเลยE..       B


* เธอเอาคืนไปเลยE เธอเอาคืนไปตะC#m

แค่เศษความรักF#mให้มาฉันไม่ต้Bองการ

นี่คนC#mไม่ใช่ ขอG#mทาน

ที่จะมาขอAเศษซากความรักBของใคร

เอาคืนไปเลยE ถ้ายังไม่แน่ใจ C#m

อย่าเก็บฉันไว้เF#mป็นตัวสำรองB

ไม่มีC#mใครอยากเป็นG#mที่สอง

ความรักAปลอมๆ ของเธอB

เอาคืนไปเลย

INSTRU : EC#m|AB

เธอเอาคืนไปเลย

INSTRU : EC#m|AB

เธอเอาคืนไปเลยE..

YouTube video
วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง Moze TaitosmitH

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

กางเกง x พัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

วงพัทลุง

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567