คอร์ดเพลง สุดตา จากศิลปิน แว่นใหญ่ เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง สุดตา


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

เราFจะรอใครสักC/Eคนหนึ่ง

ได้นานDmแค่ไหน       C

ทั้งที่รู้ว่Bbาเขาคนนั้นAmจะไม่กลับGmมา       C

หวังFสิ่งที่ไม่เป็นC/EจริงคืองมงายDmใช่ไหม       C

แต่ความหวังBbก็ทำให้ฉันAmนั้นเป็นสุขGmใจ       C


วันเวลาBbยาวนานเท่าไหร่

ฉันยังมีความAmหวัง

ยังคงยืนGmรอตรงที่เดิมที่เธอจากCไป


* แค่.F. เพียC/Eง.. เฝ้าDm.. มองCเธอ

ลาBb.. ลับAm.. ไป.Gm. สุดตา C

ฉันF.. เพียงC/E.. อยากมั่นDm.. ใจ C

ว่าคนBbดีของฉันAm

นั้นGmจะไม่กลับมาCอีกแล้ว

INSTRU : FC/E|DmC

BbAm|GmC

( 2 Times )

วันเวลาBbยาวนานเท่าไหร่

ฉันยังมีความAmหวัง

ว่าต้องมีสัGmกวันที่เธอนั้นจะกลับมาC


* แค่.F. เพียC/Eง.. เฝ้าDm.. มองCเธอ

ลาBb.. ลับAm.. ไป.Gm. สุดตา C

ฉันF.. เพียงC/E อยากมั่นDm.. ใจ C

ว่าคนBbดีของฉัน Am

นั้นGmจะไม่กลับมาCอีกแล้ว


* แค่.F. เพียC/Eง.. เฝ้าDm.. มองCเธอ

ลาBb.. ลับAm.. ไป.Gm. สุดตา C

ฉันF.. เพียงC/E อยากมั่นDm.. ใจ C

ว่าคนBbดีของฉัน Am

นั้นGmจะไม่กลับมาCอีกแล้ว

INSTRU : FC/E|DmC

คนBbดีของฉัน Am

นั้นGmจะไม่กลับมาCอีกแล้ว

INSTRU : FC/E|DmC

BbAm|GmC|F

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง สุดตา ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

WANYAi

แว่นใหญ่

ขอบคุณ Thankful WANYAi

แว่นใหญ่

WANYAi

แว่นใหญ่

ขอบคุณ Thankful WANYAi

แว่นใหญ่

WANYAi แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

WANYAi

แว่นใหญ่

wanyai

แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

แว่นใหญ่

wanyai

แว่นใหญ่

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567