คอร์ดเพลง ถืกของดี จากศิลปิน บาส สิทธิชัย เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ถืกของดี


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

* บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดEของใส่ละบ่น้อ

มันคือเป็นคึดพ้อC#mคึดฮอดแต่นำเจ้า

มันโผ้โว้เพ่เว้ตั้F#mงแต่แลงไปยันเช้า

ใจมันอ่อนแอ่แล่ยBามเจ้านั้นแนมมา


โอ้ยEเด้คำ แค่เสยC#mตามอง

น้องF#mผู้คัก แค่ย่างBmผ่านไป

ได้กG#mลิ่นหอม จากเจ้าC#mทันใด๋

โงหัF#mวบ่ไหว จักแม่นเป็นอีหยังB


* บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดEของใส่ละบ่น้อ

มันคือเป็นคึดพ้อC#mคึดฮอดแต่นำเจ้า

มันโผ้โว้เพ่เว้ตั้F#mงแต่แลงไปยันเช้า

ใจมันอ่อนแอ่แล่ยBามเจ้านั้นแนมมา


ขยับโตท่าใด๋กEะหนีบ่ม่มเจ้า

มันคิดฮอดบ่เซาC#m จักว่าแม่นถืกหยัง

หรือแม่นเฮาถืกใจF#m เขาอย่างจัง

ว่าแม่นถืกของขลังB

ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้วE..


เจ้าEผู้งาม เบ่งบานC#mดังบัว

งามF#mคือจังอุบลBบ้านอ้าย

คั่นG#mได้เจ้า เป็นแฟนC#mมือได๋

คือF#mสิโล่งใจ คือสิไค่แBน่


* บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดEของใส่ละบ่น้อ

มันคือเป็นคึดพ้อC#mคึดฮอดแต่นำเจ้า

มันโผ้โว้เพ่เว้ตั้F#mงแต่แลงไปยันเช้า

ใจมันอ่อนแอ่แล่ยBามเจ้านั้นแนมมา


ขยับโตท่าใด๋กEะหนีบ่ม่มเจ้า

มันคิดฮอดบ่เซาC#m

จักว่าแม่นถืกหยัง

หรือแม่นเฮาถืกใจF#m เขาอย่างจัง

ว่าแม่นถืกของขลังB

ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้ว

INSTRU : E|E|C#m|C#m

F#m|F#m|B|B

มันเสียอาการAตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นG#m

จั๊กมักจั๊กเป็นDอีหยังน้อละเฮาB


* บ่แม่นถืกเจ้าเฮ็ดEของใส่ละบ่น้อ

มันคือเป็นคึดพ้อC#mคึดฮอดแต่นำเจ้า

มันโผ้โว้เพ่เว้ตั้F#mงแต่แลงไปยันเช้า

ใจมันอ่อนแอ่แล่ยBามเจ้านั้นแนมมา


ขยับโตท่าใด๋กEะหนีบ่ม่มเจ้า

มันคิดฮอดบ่เซาC#mจักว่าแม่นถืกหยัง

หรือแม่นเฮาถืกใจ F#mเขาอย่างจัง

ว่าแม่นถืกของขลังB

ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้วE..       C#m

หรือแม่นเฮาถืกใจ F#mเขาอย่างจัง

ว่าแม่นถืกของขลังB

ฮู้โตอีกทีกะมักเจ้าไปแล้วE

YouTube video
บาส สิทธิชัย

บาส สิทธิชัย

บาส สิทธิชัย

บาส สิทธิชัย

บาส สิทธิชัย

บาส สิทธิชัย

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567