คอร์ดเพลง ขอแค่ครั้งนี้ จากศิลปิน Television Off เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ขอแค่ครั้งนี้


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

* ขอFแค่ครั้งนี้ให้มันต่าง

ให้ตัAmวฉันได้เCยียวยา

แค่สัFกคนไม่เลยผ่าน

หยุดAmอยู่กับฉันCให้นาน

โอ้วF.. ความรักเหมือนจะเดินจาก

ทุกAmคราที่ฉันCต้องการกว่าสิ่งFใด

INSTRU :

F|F|Am|C

F|F|Am|C

F|F|Am|C|F|F

ที่นี้Cไม่มี วันFmเวลา

แค่หFยุดทุกสิ่ง ที่ผ่Fmานมา

ไม่รู้Cทำไม ต้องFmผ่านไป

ต้องFรักเท่าไหร่ ถึงFmจะพอ


สุดDmท้ายไม่มีใครจดFจำ

แค่หวังให้เธอนั้นต่างCไป

ได้ไหมG แค่เพียง


* ขอFแค่ครั้งนี้ให้มันต่าง

ให้ตัAmวฉันได้เCยียวยา

แค่สัFกคนไม่เลยผ่าน

หยุดAmอยู่กับฉันCให้นาน

โอ้วF.. ความรักเหมือนจะเดินจาก

ทุกAmคราที่ฉันCต้องการกว่าสิ่งFใด..


เฝ้าCมองต่อไป จากFmตรงนี้

รวดFเร็วทุกสิ่ง เกินFmจะคว้าเอาไว้..

ไม่รู้Cทำไม ต้องFmผ่านไป

ต้องFรักเท่าไหร่ ถึงFmจะพอ


สุดDmท้ายไม่มีใครจดFจำ

แค่หวังให้เธอนั้นต่างCไป

ได้ไหมG แค่เพียง


* ขอFแค่ครั้งนี้ให้มันต่าง

ให้ตัAmวฉันได้เCยียวยา

แค่สัFกคนไม่เลยผ่าน

หยุดAmอยู่กับฉันCให้นาน

โอ้วF.. ความรักเหมือนจะเดินจาก

ทุกAmคราที่ฉันCต้องการกว่าสิ่งFใด       Fm

INSTRU :

F|F|C|C

F|F|C|C

* ขอFแค่ครั้งนี้ให้มันต่าง

ให้ตัAmวฉันได้เCยียวยา

แค่สัFกคนไม่เลยผ่าน

หยุดAmอยู่กับฉันCให้นาน

โอ้วF.. ความรักเหมือนจะเดินจาก

ทุกAmคราที่ฉันCต้องการกว่าสิ่งFใด..

INSTRU : F|F|C|C

ขอแค่ครั้งนี้ให้มันต่าง

ให้ตัวฉันได้เยียวยา

F|F|C|C|F|F

หยุดอยู่กับฉันให้นาน

เธอC.. เธอก็คงจะลืมใช่มั้ย

ตรงนี้ที่เธอได้จากFไป

จบลงFmทันทีไม่มีเรื่องราวจากนี้

เธอC.. ในที่ ที่ไกลออกไปแค่ไหน

คงหมุนวนอย่างนั้นต่อFไป

บางทีคFmงเร็วจนเกินจะคว้าเอาไว้

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง ขอแค่ครั้งนี้ ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
Television off

Television Off

Television Off

Television Off

Television Off

Television Off

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567