คอร์ดเพลง Reason I Sing จากศิลปิน Phil Wickham เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Reason I Sing


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO :

G|D/F#|EmD|C

Oh oh oh Oh oh oh oh

G|D/F#|EmD|C

You pulGled me from darkness

And clotEmhed me

in garDments of praCise


JesGus forever       D

my song will beC You yeah

I’m liviGng in freedom

You’ve takEmen

my burDdens awayC

JesGus forever       D

my song will be YouC

Only for You


* ForG the cross that You bore

And the debt that You paidD

For the victory You won

Over deaG/Bth and the gravCe

This is the reason I singG

For the hope that You give

And the joy that You brinDg

For the promise that Heaven

Is waiG/Bting for meC

This is the reason I sing

INSTRU :

G|D/F#|EmD|C

Oh oh oh Oh oh oh oh

I willG not be silent

I’llEm testifyD of Your gracCe

JesGus forever       D

my song will be YouC

Only for You


* ForG the cross that You bore

And the debt that You paidD

For the victory You won

Over deaG/Bth and the gravCe

This is the reason I singG

For the hope that You give

And the joy that You brinDg

For the promise that Heaven

Is waiG/Bting for meC

This is the reason I sing

Oh oh oh Oh oh oh oh

INSTRU : G|GD/F#|Em

So good  sDo good

YouG’re so gooG/Bd to me  C

ForEmever I’ll sDing

YouG’re so gooG/Bd to meC


YeaEmh.. So good  sDo good

YouG’re so gooG/Bd to me C

ForEmever I’ll sDing

YouG’re so gooG/Bd to meC


* ForG the cross that You bore

And the debt that You paidD

For the victory You won

Over deaG/Bth and the gravCe

This is the reason I singG

For the hope that You give

And the joy that You brinDg

For the promise that Heaven

Is waiG/Bting for meC

This is the reason I sing


* ForG the cross that You bore

And the debt that You paidD

For the victory You won

Over deaG/Bth and the gravCe

This is the reason I singG

For the hope that You give

And the joy that You brinDg

For the promise that Heaven

Is waiG/Bting for meC

This is the reason I sing

INSTRU : G|D/F#|EmDC

Oh oh oh Oh oh oh oh

Jesus the reason I sing


INSTRU : G|D/F#|EmD

Oh oh oh Oh oh oh oh

Oh thiCs is the reason I singG

YouTube video
Phil Wickham

Phil Wickham

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567