คอร์ดเพลง อย่าบอกว่าคิดถึง ถ้าไม่ได้คิดถึงแค่ฉัน No One Else

คอร์ดเพลง
อย่าบอกว่าคิดถึง ถ้าไม่ได้คิดถึงแค่ฉัน No One Else

คอร์ดเพลง อย่าบอกว่าคิดถึง ถ้าไม่ได้คิดถึงแค่ฉัน จากศิลปิน No One Else เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง อย่าบอกว่าคิดถึง ถ้าไม่ได้คิดถึงแค่ฉัน


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

อย่าบอกว่าคิดถึงD

ทั้งF#ๆ ที่ความจริงBm เธอไม่คิAดอะไร E

อย่าเอ่ยคำพูดนั้นEm ถ้าไม่ใช่แค่ฉันF#m

ที่ได้คำนั้นไป..G       A


รู้ไBmหมทุกครั้ง

ที่เธอทักGพูดกับฉัน

ว่าคิดถึงDฉันต้องห้ามใจเท่าไร

เพราBmะฉันไม่รู้

ว่าทุกครั้งGเธอพูด

สิ่งที่คิดDหรือว่าแค่พูดมันไป


แต่เธอBmคงรู้ดี ว่าในใจที่Gฉันมี

มันคือเกินDคำว่าเพื่อนไปจนไกล

ถ้าความBmจริงแล้วเธอ ไม่มีใจจGะให้กัน

ก็อย่าEmทำแบบนั้นจะได้ไหมA


* อย่าบอกว่าคิดถึงD ถ้าเธอไม่ตั้งใจ G

อย่าเอ่ยคำพูดนั้นBm

เพราะฉันพร้อมจะเชื่อF#m

ว่าเธอก็มีใจ.Em.       A

อย่าบอกว่าคิดถึงD

ทั้งๆF# ที่ความจริงBm เธอไม่คิAดอะไร E

อย่าเอ่ยคำพูดนั้นEm

ถ้าไม่ใช่แค่ฉันF#m ที่ได้คำนั้นไป G

เพราะฉันAคือคนเดียวที่เสียDใจ


ขอBmโทษที่ฉัน

ไม่อาจยั้งGฟื้นให้คิด

กับเธอนั้นDเหมือนที่เพื่อนควรจะทำ

ขอBmโทษที่ฉัน

เก็บไปฝันGเพ้อและคิด

จนถลำDลึกและล้ำเส้นเกินไป


แต่เธอBmคงรู้ดี ว่าในใจที่Gฉันมี

มันคือเกินDคำว่าเพื่อนไปจนไกล

ถ้าความBmจริงแล้วเธอ

ไม่มีใจจGะให้กัน

ก็อย่าEmทำแบบนั้นจะได้ไหมA


* อย่าบอกว่าคิดถึงD ถ้าเธอไม่ตั้งใจ G

อย่าเอ่ยคำพูดนั้น Bm

เพราะฉันพร้อมจะเชื่อF#m

ว่าเธอก็มีใจ.Em.       A

อย่าบอกว่าคิดถึงD

ทั้งๆF# ที่ความจริงBm เธอไม่คิAดอะไร E

อย่าเอ่ยคำพูดนั้นEm

ถ้าไม่ใช่แค่ฉันF#m ที่ได้คำนั้นไป G

เพราะฉันAคือคนเดียวที่เสียใจ

INSTRU : Bm|G|D|D

Bm|G|D|D

แต่เธอBmคงรู้ดี ว่าในใจที่Gฉันมี

มันคือเกินDคำว่าเพื่อน ไปจนไกล

ถ้าความBmจริงแล้วเธอ

ไม่มีใจจGะให้กัน

ก็หยุดEทำแบบนั้นจะได้ไหมA


* อย่าบอกว่าคิดถึงD ถ้าเธอไม่ตั้งใจ G

อย่าเอ่ยคำพูดนั้น Bm

เพราะฉันพร้อมจะเชื่อF#m

ว่าเธอก็มีใจ.Em.       A

อย่าบอกว่าคิดถึงD

ทั้งๆF# ที่ความจริงBm เธอไม่คิAดอะไร E

อย่าเอ่ยคำพูดนั้นEm

ถ้าไม่ใช่แค่ฉันF#m ที่ได้คำนั้นไป G

เพราะฉันAคือคนเดียวที่เสียใจ

INSTRU : D

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง อย่าบอกว่าคิดถึง ถ้าไม่ได้คิดถึงแค่ฉัน ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
No One Else

No One Else

No One Else

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

no one else two of a kind

No One Else

No One Else

No One Else

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567