คอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้ จากศิลปิน น้องอาม นวลปาน เป็นเพลงแนวใต้ โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง สไตล์เด็กใต้


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ไม่ใช่คนหน้าม่อ

ไม่ทำตัวขี้ฉ้อ ถึงอีเป็นคนใต้

INSTRU : DA|G

DA|G|A|D

ตะDโกนเสียงดังA

เธอบอกฟังไม่ทันBm

คำDพูดดุดันA ไม่เกรงใจใBmคร

พูดDจาโผงผางA

วาจาF#mไม่หวานเหมือBmนใคร

ก็เราเป็นEmเด็กใต้ สไตล์A พันนี่ D       A


ไม่ไDด้แหลงว่ารักA

คำหวานอ่อนBmโยน

ก็มัDนเป็นตัวตน A

ของคนด้ามBmขวาน

ไม่ใDช่สไตล์แอบแบ้วA

กูก็แหลงได้แF#mต่มันไม่ใช่แBmนว

ภาษาใต้ไEmม่ได้ส่อความเลวA

เสมอDไป..


พูดจาEmไม่หวานเหมือนใคร

ถ้อยคำF#mไม่มีหางเสียง

สำเนียงEmเป็นภาษาพื้นบ้าน

สันดานF#mคือนิสัยคน

การกระทำEmมันอยู่ในตัว

อย่าเหมารวมF#mจะเป็นคนเลว

แค่สำเนียงGแหลงเฮ้วๆ จะไม่ผ่Aาน


* ไม่ใช่คนหน้าม่อD

ไม่ทำตัวขี้ฉ้อA ถึงอีเป็นคนBmใต้

ภาษาAปู่ย่าตายาย G

เขาก็ใช้กัAนมาก่อนเDรา

ว่าจาGแข็งๆ กระด่าง A

สำเนียF#mงเสียงเหมือนกับคนBmเมา

แต่คำว่ารักEmจากคนบ้านเราA

มันคือชัดDเจน

INSTRU :

GA|Bm|EmA|D

GA|F#mBm

EmA|D

พูดจาEmไม่หวานเหมือนใคร

ถ้อยคำF#mไม่มีหางเสียง

สำเนียEmงเป็นภาษาพื้นบ้าน

สันดานF#mคือนิสัยคน

การกระทำEmมันอยู่ในตัว

อย่าเหมารวมF#mจะเป็นคนเลว

แค่สำเนียGงแหลงเฮ้วๆ จะไม่ผ่Aาน


* ไม่ใช่คนหน้าม่อD

ไม่ทำตัวขี้ฉ้อA ถึงอีเป็นคนBmใต้

ภาษาAปู่ย่าตายายG

เขาก็ใช้กัAนมาก่อนDเรา

ว่าจาGแข็งๆ กระด่างA

สำเนียF#mงเสียงเหมือนกับคนBmเมา

แต่คำว่ารักEmจากคนบ้านเราA


* ไม่ใช่คนหน้าม่อD

ไม่ทำตัวขี้ฉ้อA ถึงอีเป็นคนBmใต้

ภาษาAปู่ย่าตายายG

เขาก็ใช้กัAนมาก่อนDเรา

ว่าจาGแข็งๆ กระด่างA

สำเนียF#mงเสียงเหมือนกับคนBmเมา

แต่คำว่ารักEmจากคนบ้านเราA

มันคือชัดDเจน

แต่คำว่ารักEmจากคนบ้านเราA

มันคือชัดDเจน

YouTube video
น้องอาม นวลปาน

น้องอาม นวลปาน

น้องอาม นายเมฆ

น้องอาม นวลปาน

น้องอาม นวลปาน

น้องอาม นวลปาน

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567