คอร์ดเพลง Please Be Mine จากศิลปิน TangBadVoice เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Please Be Mine


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

Please be minEe       C#m

WheF#mn the sun don’t shinBe

You’re the midnight ligEht       C#m

WheF#mn the days are colBd

You’re the greatest firEe..       C#m

WheF#mn my dreams are gonBe

You’re the lullabyE       C#m

WheF#mn I’m dead and gonBe

You make me feel alive


LifF#me is so damn emBpty

without youE right next to meC#m

I’m so lone      SomF#metimes

I get helpBless

And I neeEd you toEbm compleC#mte

I’m soB in lovAe (In loveAm)


Please be minEe

When sun don’t shinC#me

I’ll always havF#me you

And F**ckBing any man that would try

to come steal you awayE

Falling dowC#mn

Just like I wanF#mt to

I knoBw that it’s over it’s done

just by seeing your faceC#m


Cause I know

Cause I’ll never say goodbye

If you’re in lovF#me

as well then I’mB all goodE


Please be minEe       C#m

WheF#mn my ears don’t heaBr

You’re the song I neeEd       C#m

WheF#mn my eyes don’t seeB

You can watch me weeEp

till end of timC#me

If I forgotF#mc to remember

TherBe’s a place I keeEp

you in my minC#md

(In my minF#md)

As lonBg as I live


LifF#me is so damn emBpty

without youE right next to meC#m

I’m so lone

SomF#metimes I get helBpless

And I neeEd you toEbm compleC#mte

I’m soB in lovAe (In love)Am


Please be minEe

When sun don’t shinC#me

I’ll always havF#me you

And F**ckBin any man that would try

to come steal you awayE

Falling dowC#mn

Just like I wanF#mt to

I knoBw that it’s over

it’s done just by seeing your faceC#m


Cause I know

Cause I’ll never say goodbye

If you’re in lovF#me

as well then I’mB all gooCd


Please be minFe

When sun don’t shinDme

I’ll always havGme you

And F**cCkin any man that would try

to come steal you awayF

Falling dowDmn

Just like I wanGmt to

I knowC that it’s over

it’s done just by seeing your facDme


Cause I knoGmw

Cause I’ll nevCer say goodbyeDm

If you’re in loveGm

as well then I’mC all good F

YouTube video
TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice Billkin

TangBadVoice

หมากแพง - TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

TangBadVoice

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567