คอร์ดเพลง ตัดใจรอบที่ล้าน จากศิลปิน wish. เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ตัดใจรอบที่ล้าน


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Tune down 1/2 to Eb
Scroll :

* ตัดใจรGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCลืมเธอไปแล้วCmรอบที่ล้าน Bm

ก็ยังไม่มีท่Emาทาง ว่Amาลบเธอได้จDริง

นี่รGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCไม่เคยลืมเธอCmได้สักครั้ง Bm

ที่ทำมาทั้งEmหมดนั้น  Am

เพื่อหวนคืนไป Dคิดถึงเธอ

INSTRU : G|DmG|C|Cm

Bm|Em|Am|D

( 2 Times )

ยืมGกรรไกรDm สักอันGได้ไหม C

เพราะฉันCmกำลังตัดใจ Bm

ตัดEmใจจากเธอAm เสียที  D

ยืมGกรรไกรDm สักหน่อGยได้ไหม  C

ช่วงนี้กำCmลังตัดใจ.Bm.       Em

แต่ตัดยังไงก็Amไม่ขาด D


* ตัดใจรGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCลืมเธอไปแล้วCmรอบที่ล้าน Bm

ก็ยังไม่มีท่Emาทาง ว่Amาลบเธอได้จDริง

นี่รGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCไม่เคยลืมเธอCmได้สักครั้ง Bm

ที่ทำมาทั้งEmหมดนั้น  Am

เพื่อหวนคืนไป Dคิดถึงเธอ

INSTRU : G|DmG|C|Cm

Bm|Em|Am|D

* ตัดใจรGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCลืมเธอไปแล้วCmรอบที่ล้าน Bm

ก็ยังไม่มีท่Emาทาง ว่Amาลบเธอได้จDริง

นี่รGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCไม่เคยลืมเธอCmได้สักครั้ง Bm

ที่ทำมาทั้งEmหมดนั้น  Am

เพื่อหวนคืนไป Dคิดถึงเธอ


* ตัดใจรGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCลืมเธอไปแล้วCmรอบที่ล้าน Bm

ก็ยังไม่มีท่Emาทาง ว่Amาลบเธอได้จDริง

นี่รGอบที่ล้านDm แล้วนะ G

เธอCไม่เคยลืมเธอCmได้สักครั้ง Bm

ที่ทำมาทั้งEmหมดนั้น  Am

เพื่อหวนคืนไป Dคิดถึงเธอ

INSTRU : G|DmG|C|Cm

Bm|Em|Am|D

( 2 Times )

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง ตัดใจรอบที่ล้าน ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
wish.

wish.

wish.

wish.

wish.

wish.

wish.

wish.

wish.

wish.

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567