คอร์ดเพลง ก่อนที่ จากศิลปิน CORNBOI เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ก่อนที่


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

ใกล้เข้ามาทุกที Aคืนวันที่โหดG#mร้าย

อยากรู้เป็นไปได้ไหมA

หยุดเวลาให้นานG#m

ฉันต้องทำเช่นไรมAองไป

เห็นการG#mลา.. จากC#7กัน

ฉันF#mคงทำอะไรไม่ได้.Am.       B


ก็เพราะฉันยังสงสัยAในตอนที่มองG#mฟ้า

ถามดวงดาวได้ไหมAทำไม

ต้องหนีพG#mระจันทร์

สับสนและไม่แน่ใจทำAไง

ต้องอ้อนวอนที่ใครG#mดี

แลC#mะคนอย่างฉันF#m

คงเลือกอะไรไม่ได้.B.


* อยากจะ..E ขอวันG#m.. เวลาC#m..

ช่วยช้าBลงกว่าตอนนี้ Aสักหน่อยG#m

ปล่อยเราF#m รักกันอยู่.B. อย่างนี้

ก่อEนที่ดาวG#m.. จะผ่านC#m..

เก็บแสงจันทBร์สว่างคืนนี้.A.ให้พอG#m

ก่อนดาวF#mจะต้องจากB.. พระจันทร์

INSTRU : EG#m|C#mB

AG#m|F#mB

อยากขอท้องฟ้าA จะเป็นไปได้ไG#mหม

หยุดเวลาเอาไว้ใAห้มัน

เหมือนเดิมG#mไม่เลยผ่าน

แม้ต้องการเท่าไร Aก็คง

ไม่มีทางใช่ไหมG#mจะเปลี่ยน       C#m

แล้วควรทำเช่นไร F#mเลือกอะไรได้ไหม

บอกฉันที.B.


* อยากจะ..E ขอวันG#m.. เวลาC#m..

ช่วยช้าBลงกว่าตอนนี้ Aสักหน่อยG#m

ปล่อยเราF#m รักกันอยู่.B. อย่างนี้

ก่อEนที่ดาวG#m.. จะผ่านC#m..

เก็บแสงจันทBร์สว่างคืนนี้.A.ให้พอG#m

ก่อนดาวF#mจะต้องจากB.. พระจันทร์E


ผ่านคืG#mน.. นี้ไป  C#m

ฉันเองB.. ได้แค่ทำAใจ

ปล่อG#mยให้เรื่องราวF#m..

มันต้องจบBอย่างนี้ E

หยุดไว้.G#m. แค่นี้..C#m ได้ไหมB

ให้ฉันข้างAเธอ ก่อนG#mที่

ดาวF#mจะต้องจากB.. พระจันทร์

INSTRU : EG#m|C#mB

AG#m|F#mB

EG#m|C#mB|A

ก่อG#mนที่ ฉัน.Am. จะต้องจาก

YouTube video
CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

CORNBOI

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567