คอร์ดเพลง My Stupid Heart จากศิลปิน Walk off the Earth เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง My Stupid Heart


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

INTRO : BmG|D|BmG|A

* My stupid heaBmrt, Don't knoDw

I've trieGd to let you goD

So manGy times beforDe

Then wounAd up at your door

My stupid


CanBm't believe that I haveDn't

figured outEm by nowD

Every time I callEm you upD,

all you do is letA me dowDn

ShoBmuld've known

there was nothDing

about usEm I could changDe

Every time we tryEm to be frienDds

it always endAs the sameBm


But when I tBmry to rGemembDer

All the painBm that we'Gve been throuAgh

Something inBm me sayGs “whateveDr”

And it brinBmgs me bacGk to youA


* My stupid heaBmrt Don't knoDw

I've trieGd to let you goD

So manGy times beforDe

Then wounAd up at your door

My stupid heaBmrt, Too lateD

AlreaGdy on my wayD

If weG go down in flamDes

AgainA then you can blame

my stupid heart heart heart

INSTRU :

BmD|GD|GD|A

( 2 Times )

EvBmery now and theDn

I get insideEm my headD

DTry to leave your texEmt unreadD,

but I wind up perAiod instead Bm

I sBmhould've bit my tonDgue

while we were stilEml aheaDd

Yeah, I always hadEm to be righDt,

'till we had notAhing leftBm


But when I tBmry to rGemembDer

All the painBm that we'Gve been throuAgh

Something inBm me sayGs “whateveDr”

And it brinBmgs me bacGk to youA


* My stupid heaBmrt, Don't knoDw

I've trieGd to let you goD

So manGy times beforDe

Then wounAd up at your door

My stupid heaBmrt, Too lateD

AlreaGdy on my wayD

If weG go down in flamDes

AgainA then you can blame

my stupid heart heart heart

INSTRU : GD|GD|A

BmD|GD|GD|A

BmD|GD|GD|A

My stupid heaBmrt, Too lateD

AlreaGdy on my wayD

If weG go down in flamDes

AgainA then you can blame

My stupid heart

YouTube video
My Stupid Heart

Walk off the Earth

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567