คอร์ดเพลง คุยที่ไม่ได้คบ จากศิลปิน Chilax เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง คุยที่ไม่ได้คบ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

คนFคุย ที่ไม่Cได้คบกัน

คนBbคุย ก็เป็นได้แค่นั้น       C


ติดอยู่ตรงนี้ Fติดอยู่ตรงที่เC/Eดิม

ติดอยู่ในความDmสัมพันธ์

ที่ฉันพูดได้ไม่เต็มBbปาก

สิ่งที่ให้ฉันF ก็เหมือนมีแต่ควาC/Eมหวัง

เกือบจะเป็นคนDmสำคัญ

แต่เหมือนว่ามันยังไกลBbห่าง


คนDmคุย ที่ไม่ได้คบกัน

คนCคุย ก็เป็นได้แค่นั้น

ที่เBbธอทำมันชัดเจนพอแล้วC


* เธอให้ฉันFเป็นแค่นี้C/E ได้เท่านี้ Bb

คุยแค่ไหนก็ไม่Cได้คบDm.. กันC อยู่ดี Bb

เธอขีดCเส้นไว้ Fให้แค่นี้ C/Eได้เท่านี้ Bb

จำใส่หัวใจไว้ Cสุดท้ายDm

คนที่เธอCคิดว่าใช่.Bb. มันก็ไม่ใช่ฉัน

INSTRU : FC/E|Bb|DmC|BbC

อยากจะไปถึงF คำว่าคนรักC/Eกัน

แต่คงเป็นคำDmต้องห้าม

ที่ใช้ไม่ได้กับเธอBb


คนDmคุย ที่ไม่ได้คบกัน

คนCคุย ก็เป็นได้แค่นั้น

ที่เBbธอทำมันชัดเจนพอแล้วC


* เธอให้ฉันFเป็นแค่นี้C/E ได้เท่านี้ Bb

คุยแค่ไหนก็ไม่Cได้คบDm.. กันC อยู่ดี Bb

เธอขีดCเส้นไว้ Fให้แค่นี้C/E ได้เท่านี้ Bb

จำใส่หัวใจไว้ Cสุดท้ายDm

คนที่เธอCคิดว่าใช่.Bb. มันก็ไม่ใช่ฉัน

INSTRU : Bb|C|FC/E|Dm|C

* เธอให้ฉันFเป็นแค่นี้C/E ได้เท่านี้ Bb

คุยแค่ไหนก็ไม่Cได้คบDm.. กันC อยู่ดี Bb

เธอขีดCเส้นไว้ F ให้แค่นี้ C/E ได้เท่านี้ Bb

จำใส่หัวใจไว้ Cสุดท้ายDm

คนที่เธอCคิดว่าใช่.Bb.


* เธอให้ฉันFเป็นแค่นี้C/E ได้เท่านี้ Bb

คุยแค่ไหนก็ไม่Cได้คบDm.. กันC อยู่ดี Bb

เธอขีดเส้นไว้ Fให้แค่นี้C/E ได้เท่านี้ Bb

จำใส่หัวใจไว้ Cสุดท้ายDm

คนที่เธอCคิดว่าใช่.Bb. มันก็ไม่ใช่ฉัน

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง คุยที่ไม่ได้คบ ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
Chilax

Chilax

Chilax

Chilax

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567