คอร์ดเพลง ทุกครั้งที่ลืมตา จากศิลปิน GTK เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ทุกครั้งที่ลืมตา


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

* กลายเป็นเพียงความทรงจำE

ตอนสุดท้ายกลายเป็นเพียงใจที่ช้ำC#m

เจ็บเกือบตายยังคิดถึงทุกครั้งที่ลืAมตา

ในทุกช่วงG#mเวลา ย่าF#mอ๊า อีย่าอ๊า อายB..


ยังEคงไม่ชินการอยู่คนเดียวเหงาๆ

มันC#mค่อยๆ ตายดั่งดอกไม้ค่อยๆ เฉา

มันไม่เหมือAนเดิม โอ้วG#m..

ก็พึ่งรู้ไF#mม่มีเธอเป็นอย่างไร.B.


ยังคิดถึงEแทบทุกคืนทำสิ่งเดิมเป็นประจำ

น้ำหอมC#mที่เธอใช้ยังเก็บไว้เลยด้วยซ้ำ

จนในวันAนี้.. จนตอนG#mนี้..

แม้ว่ารักF#mที่เคยมีจะละลายB


* กลายเป็นเพียงความทรงจำE

ตอนสุดท้ายกลายเป็นเพียงใจที่ช้ำC#m

เจ็บเกือบตายยังคิดถึงทุกครั้งที่ลืAมตา

ในทุกช่วงG#mเวลา ย่าF#mอ๊า อีย่าอ๊า อายB..


เหมือEนว่าปัญหามันยากเกินอธิบาย

ที่อดทนC#mเดินกันมา

เรากลับทิ้งมันง่ายดาย

แทบจะยืนAอยู่ไม่ไหว

น้ำตาไหลG#mโดยไม่อาย

ดื่มให้รักF#mที่เคยดีแต่สุดท้ายB


* กลายเป็นเพียงความทรงจำE

ตอนสุดท้ายกลายเป็นเพียงใจที่ช้ำC#m

เจ็บเกือบตายยังคิดถึงทุกครั้งที่ลืAมตา

ในทุกช่วงG#mเวลา ย่าF#mอ๊า อีย่าอ๊า อายB..


เหมือนละครEตอนสุดท้าย

เราเติบโตต้องแยกย้าย

รูปเราฉันC#mยังเก็บไว้

เหลือแค่ใจที่สลาย

ไม่มีใครรู้ข้Aางในมันเจ็บเหลือเกิน

ก็รู้ว่G#mาไม่มีทางเหมือนเดิม

เมื่อไม่มีเF#mธอร่วมเดิน โอ่ โอ โอ้ B


* กลายเป็นเพียงความทรงจำE

ตอนสุดท้ายกลายเป็นเพียงใจที่ช้ำC#m

เจ็บเกือบตายยังคิดถึงทุกครั้งที่ลืAมตา

ในทุกช่วงG#mเวลา

ย่าF#mอ๊า อีย่าอ๊า อายB..


* กลายเป็นเพียงความทรงจำE

ตอนสุดท้ายกลายเป็นเพียงใจที่ช้ำC#m

เจ็บเกือบตายยังคิดถึงทุกครั้งที่ลืAมตา

ในทุกช่วงG#mเวลา

ทำไมถึงรักษาF#mใครเอาไว้ไม่ได้เลยB


* กลายเป็นเพียงความทรงจำE

ตอนสุดท้ายกลายเป็นเพียงใจที่ช้ำC#m

เจ็บเกือบตายยังคิดถึงทุกครั้งที่ลืAมตา

ในทุกช่วงG#mเวลา

ทำไมถึงรักษาF#mใครเอาไว้ไม่ได้เลยB


ผ่านมานาน tooE many times

Too many fights

I will run intoC#m your arms

ไม่ว่าในวันนี้เธออยู่ใน A

อ้อมกอดG#mใคร

ให้เธอF#mฟังเพลงนี้จนหลับไป..B

YouTube video
gtk

GTK

gtk

GTK

gtk

GTK

GTK - กาลครั้งหนึ่ง

GTK

gtk

GTK

gtk

GTK

GTK

GTK

เวทมนตร์ gtk

GTK

gtk

GTK

gtk

GTK

GTK

GTK

GTK My Hero

GTK

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567