คอร์ดเพลง FAKEดีออก จากศิลปิน QEETHA เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง FAKEดีออก


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
CAPO 1
Scroll :

I’m think about your pretAend

อยาEกจะบอกว่าเธอF#mคือคนที่ไม่จDริงใจ

และฉันก็คิดAเป็น ไม่ต้Eองบอกให้ฉันF#m

นั้นทำอะไรกัDบใคร


กับสิ่งที่เธอAเป็นตลอEดมา

เธอF#mนั้นทำเห็นจนมันDเต็มตา

ในสิ่งหัวAใจ มันบอกEฉัน

เธอF#mไม่จริงใจไม่อยากจะ

MakDe friend ด้วยเลย


ฉันF#mนั้นได้แต่คิE

สิ่งที่เธอDทำมันคงจะผิด

และฉันF#mเอง ก็คงAต้องบอกD


* อย่ามาตอAแหลฉันEดูเธอออกF#m

อย่าคิดDว่าฉันจะ

ตอAแหลฉันEไม่เอาหลอF#m

สุดท้ายDแล้วดูเธอ

ตอAแหลไม่มีEใครบอกF#m

รู้ไว้เDธอควรจะพอAแล้ว

คิดEดีๆ นะ F#mมัน FakDe ดีออก


วันที่เธอเดินจากAไป ฉันEก็คิดว่าฉันF#m

นั้นจบกับเธอDสักที

แต่สิ่งที่ฉันAเห็น เธอEก็บอกเพื่อนฉันF#m

ว่าฉันเป็นคนDไม่ดี


มันอาจจะมีวิธีA บอกEเธอ

เธอF#mไม่เข้าใจ และไม่รู้Dสึกอะไร

วิธีA ของEฉัน

คงF#mต้องบอกเธอ ว่าฉันDนั้นคิดยังไง


ฉันF#mนั้นได้แต่คิE

สิ่งที่เธอDทำมันคงจะผิด

และฉันF#mเอง ก็คงAต้องบอกD


* อย่ามาตอAแหลฉันEดูเธอออกF#m

อย่าคิดDว่าฉันจะ

ตอAแหลฉันEไม่เอาหลอF#m

สุดท้ายDแล้วดูเธอ

ตอAแหลไม่มีEใครบอกF#m

รู้ไว้เDธอควรจะพอAแล้ว

คิดEดีๆ นะ F#m มัน FakDe ดีออกA

มัน FakEe ดีออกF#m มัน FakDe ดีออกA

มัน FakEe ดีออกF#m มัน FakDe ดีออก

INSTRU : AE|F#mD

AE|F#mD

( 2 Times )

ตอAแหลฉันEดูเธอออกC#m

อย่าคิดDว่าฉันจะตอAแหล

ฉันEไม่เอาหลอC#mก..       D


สุดท้ายแล้วดูเธอตอAแหล

ไม่มีEใครบอC#mก รู้ไว้เธDอควรจะพอ A

แล้วคิดEดีๆ นะC#m มัน FakDe ดีออก A

มัน FakEe ดีออกC#m มัน FakDe ดีออก A

มัน FakEe ดีออกC#m มัน FakDe ดีออก

YouTube video
QEETHA

QEETHA

ติส ติส QEETHA

QEETHA

QEETHA

QEETHA

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567